ponedeljek, 17 junija, 2024
HomePredstavljenoDenar za sofinanciranje okoljskih projektov

Denar za sofinanciranje okoljskih projektov

V letošnjem proračunu Občine Zagorje ob Savi je za projekte, ki se nanašajo na varovanje okolja v občini in bodo v obliki okoljskih akcij ali vzgojno-izobraževalnih projektov potekali v okviru aktivnosti šol, vzgojno varstvenih zavodov, društev ali drugih neprofitnih nevladnih organizacij, letos rezerviranih 3.500 evrov.

Do denarja so upravičeni prijavitelji na javni razpis, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki so predmet razpisa, in imajo sedež v občini Zagorje ob Savi. Projekt mora omogočiti vključevanje članov oziroma uporabnikov iz občine Zagorje ob Savi, imeti mora jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja, dokončan mora biti v letošnjem letu, če gre za večleten projekt, pa mora biti zaključena faza večletnega projekta. Nosilci projekta morajo imeti najmanj dve leti izkušenj in referenc s področja, ki je predmet razpisa, in zagotovljene kadrovske ter prostorske pogoje za izvajanje.

Rok za oddajo prijav na javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v občini Zagorje ob Savi za leto 2021, ki ga je Občina Zagorje že objavila, je do petka, 26. februarja, do 12. ure. Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.

Oglas

Popularno