petek, 21 junija, 2024
HomeHrastnikDodatni poziv za dopolnjevanje Regijskega razvojnega programa zasavske regije 2021 – 2027...

Dodatni poziv za dopolnjevanje Regijskega razvojnega programa zasavske regije 2021 – 2027 s projektnimi predlogi

Koordinatorji priprave Regionalnega razvojnega programa za zasavsko regijo 2021–2027 (RRP 2021–2027) ponovno vabijo k sodelovanju pri pripravi razvojnega programa. Dne 4. 8. 2021 SO objavili dodaten poziv za vključevanje projektnih predlogov v RRP 2021–2027. Poziv bo odprt do srede, 8. 9. 2021.

RRP 2021–2027 je temeljni razvojni dokument zasavske regije, ki ga pripravljajo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje. V procesu priprave si prizadevajo v čim večji meri vključevati vsebine in mnenja deležnikov različnih sektorjev iz regije. Priprava RRP 2021–2027 prehaja v sklepno fazo, zato pred tem objavljajo še dodaten – zadnji poziv za dopolnjevanje dokumenta s projektnimi predlogi.  Poziv izhaja iz ugotovitev Regijske razvojne konference 2021 in Zasavske turistične konference 2021, ki sta potekali v juniju in juliju 2021.  

Regijska razvojna in turistična konferenca 2021

Na RRA Zasavje so z namenom pregleda projektov in vsebinskega dopolnjevanja RRP 2021–2027 v juniju 2021 organizirali Regijsko razvojno konferenco 2021, kjer so udeleženci obravnavali projektne predloge po posameznih razvojnih prioritetah, podali nekatere vsebinske dopolnitve in med vsemi projektnimi predlogi programskega dela RRP identificirali ključne strateške regijske projekte.

V juliju 2021 je RRA Zasavje organizirala Turistično razvojno konference z namenom obravnave razvoja turizma v regiji. Poudarek je bil predvsem na poenotenju turizma in na spodbujanju povezovanja različnih deležnikov v zasavskem turizmu s ciljem preoblikovanja območja v turistično privlačno in zanimivo destinacijo. Na konferenci so predstavili aktualne in bodoče turistične projekte in vodili odprto diskusijo o turističnih potencialih regije in aktivnostih za spodbujanje in razvoj turizma.

Razvojne prioritete in projekti RRP 2021 – 2027

Programski del RRP 2021–2027 trenutno vključuje 205 projektnih predlogov. Za izvedbo v programskem obdobju 2021–2027 je bilo na prvem pozivu, ki je potekal avgusta 2020, predlaganih 161 projektov. Od tega so jih 143 predlagale organizacije iz javnega sektorja, 15 so jih predlagale gospodarske družbe in podjetja, tri projektne predloge pa so podale nevladne organizacije.

Posebnost aktualnega regionalnega razvojnega programa je 44 projektov, ki so bili predlagani za izvedbo v okviru Sklada za pravični prehod in Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Na tem pozivu so 23 projektov predlagali deležniki iz gospodarskega sektorja, iz javnega sektorja smo prejeli 20 projektnih predlogov, nevladne organizacije pa so podale en projektni predlog za izvedbo v okviru finančnega mehanizma Sklad za pravični prehod.

Programski del RRP 2021–2027 je razdeljen na šest razvojnih prioritet: 1 – Inovativno in konkurenčno gospodarstvo v Zasavju, 2 – Zeleno in nizkoogljično Zasavje, 3 – Mobilno in regionalno povezano Zasavje, 4 – Družbeno razvito Zasavje, 5 – Trajnostni in celostni razvoj mesta in podeželja, 6 – Projekti predlogi Sklada za pravični prehod. Vsaka razvojna prioriteta je  podprta z bolj ciljno usmerjenimi ukrepi, pod katere so umeščeni projektni predlogi. Večina ukrepov je dobro podprta s projekti, nekateri ukrepi pa so zaenkrat še brez ustreznih predlogov. 

Nenaslovljena področja 

Brez ustreznih projektnih predlogov so področje krožnega gospodarstva (Razvojna prioriteta 2 –  Zeleno in nizkoogljično Zasavje, Ukrep 2: Spodbujanje krožnega gospodarstva), področje urejanja poplavnih in erozijskih območij (Razvojna prioriteta 2 – Zeleno in nizkoogljično Zasavje, Ukrep 2: Področje urejanja poplavnih in erozijskih območij), področje dostopnosti IKT tehnologij (Razvojna prioriteta 3 – Mobilno in regionalno povezano Zasavje, Ukrep 3: dostopnost IKT), področje socialnega podjetništva (Razvojna prioriteta 4 – Družbeno razvito Zasavje, Ukrep 6: Socialno podjetništvo), področje regionalnega prostorskega planiranja (Razvojna prioriteta 5 – Trajnostni in celostni razvoj mesta in podeželja, Ukrep 3: Priprava regionalnih prostorskih planov), prehod na čistejšo družbo in ohranjanje narave  (Razvojna prioriteta 5 – Trajnostni in celostni razvoj mesta in podeželja, Ukrep 6: Prehod na čistejšo družbo in ohranjanje narave) področje problemskih območij (Razvojna prioriteta 5 – Trajnostni in celostni razvoj mesta in podeželja, Ukrep 9: Problemska območja).

Več informacij, obrazec za pripravo projektnega predloga in gradiva so na voljo na tej povezavi.

Za oddajo projektnega predloga izpolnite Obrazec identifikacije projekta – RRP Zasavje 2021–2027 in ga posredujte na info@rra-zasavje.si. Rok za oddajo projektnih predlogov je 8. 9. 2021. Za več informacij pišite na info@rra-zasavje.si ali pokličite na +386 (0)8 38 49 500 (RRA Zasavje).

Tekst in foto: RRA Zasavje

Oglas

Popularno