Evropske volitve 2024

V skladu z zakonodajo, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo, določamo obseg, pogoje ter način poročanja ob prihajajočih volitvah v Evropski parlament.

Naše uredništvo bo volilno kampanjo med Evropskimi volitvami junija 2024 spremljalo v skladu s strokovnimi novinarskimi standardi, z etiko novinarstva ter načeli neodvisnega in nepristranskega poročanja. To vključuje tako vsebinski kot tudi oblikovalski vidik poročanja, pa tudi druge novice, povezane z volitvami.

Odločitve o objavah vsebin bomo sprejeli samostojno in v skladu z uredniško politiko. Pri tem bomo upoštevali tako pogostost pojavljanja političnih akterjev kot tudi interes javnosti ter rezultate javnomnenjskih raziskav.

Ne bomo omogočili nobeni politični stranki, gibanju, posamezniku ali društvu brezplačne predstavitve ali objave promocijskih vsebin. Vse storitve bomo obračunali v skladu s cenikom, brez kompenzacij, odlogov plačila ali popustov na število objav.

Morebitne zahtevke za popravek ali prikaz nasprotnih dejstev bomo obravnavali v skladu z zakonom o medijih. Vendar opozarjamo, da bomo zavrnili objavo popravka vsem, ki bi poskušali zlorabiti ta mehanizem za politične namene.

Vsem zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam bomo omogočili objavo oglasov v mediju pod enakopravnimi pogoji, ob jasni označitvi oglasa ter navedbi naročnika. Oglasne površine bodo jasno ločene od uredniških vsebin. Za izvedbo oglaševanja bo odgovoren odgovorni urednik, za vsebino oglasa pa naročnik.

Za dodatne informacije o oglaševanju se obrnite na nas preko elektronske pošte: televizija@etv-hd.si.

Kisovec, 17. april 2024

Uredništvo televizije ETV HD

Pravila trženja in programskega časa za spremljanje volilne kampanje za

EVROPSKE VOLITVE 2024