petek, 21 junija, 2024
HomePredstavljenoGrafični prikazovalnik občinskega proračuna

Grafični prikazovalnik občinskega proračuna

Z veseljem sporočamo, da je na spletni strani občine na voljo nov način poljudnega pregleda občinskega proračuna, ki je v prvi vrsti namenjen občanom, saj proračunske finančne informacije preuredi in jih prikaže v obliki lažje razumljivih grafov. Grafični prikazovalnik občinskega proračuna »Odprti računi« nudi enostaven in transparenten prikaz delovanja Občine Trbovlje in omogoča pregled proračunskih sredstev od leta 2020.

Proračun je temeljni finančni dokument, ki ga sprejme občinski svet in predstavlja letni načrt prihodkov in izdatkov. V njem so zajeti vsi viri iz katerih občina pridobiva finančna sredstva in prav tako vsi izdatki, plačila, transferji in investicije, ki jih bo občina izvedla v finančnem letu. Da bi občani lahko vedeli, kaj namerava občina početi v določenem letu, je proračunski dokument vedno javno objavljen in dostopen na spletni strani občine.

V prikazovalniku lahko občani z nekaj kliki pregledajo prihodke in odhodke, ki jih občina načrtuje v finančnem letu ter tudi ažurno realizacijo le teh za vsako proračunsko postavko posebej. Občan se lahko s kliki premika od splošnih programskih postavk do projektov in celo do razreza stroškov v posamičnem projektu. Pregleda se lahko tudi dejanska realizacija iz preteklih let, kjer so prikazani podatki iz zaključnih računov od leta 2020 naprej. Možen je tudi pregled skozi leta, kjer lahko občan vidi, kako se je spreminjala količina sredstev za različna proračunska področja.

Aplikacijo Odprti računi je razvil Zavod danes je nov dan, inštitut za druga vprašanja, sofinanciralo pa jo je Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO. Prikazovalnik najdete na spletni strani občine, v desnem stolpcu s pritiskom na gumb »Odprti računi« ali na spodnji povezavi. https://odprtiracuni-obcine.djnd.si/trbovlje/pregled/

Oglas

Popularno