petek, 21 junija, 2024
HomeHrastnikMaistrova sporočilnost zopet pri zasavskih osnovnošolcih

Maistrova sporočilnost zopet pri zasavskih osnovnošolcih

Dobro sprejeta lanska tematska dejavnost Društva generala Maistra za Zasavje, v nekaterih osnovnih šolah, prepoznavna kot Maistrovi dnevi, je dala navdih za podoben pristop letos tudi v nekaterih drugih osnovnih šolah v Zasavju.

V marcu letos uspešno zaključen že 12.nagradni natečaj z domoljubno vsebino »Simboli moje države«, je bil vzpodbuda, da smo v posameznih šolah nadaljevali z izvedbo nekaterih dogodkov, ki so še obogatili šolske spomladanske dni. Namen pa spodbujanje in negovanje domoljubja in širjenje sporočilnosti generala Rudolfa Maistra med mladimi.

V Društvu generala Maistra za Zasavje z vsebinsko in finančno podporo vsako leto omogočimo učencem  osnovnih šol v Zasavju različne strokovne ekskurzije z domoljubno vsebino. Zaradi ohranjanja spomina na pomembnega Slovenca, smo 5 .aprila letos omogočili učencem 9. razredov OŠ Ivana Kavčiča Izlake ekskurzijo v Kamnik na ogled rojstne hiše in muzeja generala Rudolfa Maistra.

      Učenci OŠ Ivana Kavčiča Izlake na ekskurziji v rojstni hiši-muzeju generala Rudolfa Maistra v Kamniku.

Odziv, 49 učencev s 4 spremljevalci na ekskurzijo je bil zelo dober. Sporočili so, da so v muzeju z zanimanjem izvedeli vse o otroštvu, življenju, dosežkih in uspehih generala Rudolfa Maistra in borcev za severno mejo. In da mu je predvsem zaradi njegovih vojaških zaslug Občina Kamnik podelila naziv častnega občana. To je dobro sporočilo mladih, da ga tudi oni prepoznajo, poleg njegove veličine in pomena za slovensko državo, predvsem tudi kot velikega človeka.

V sodelovanju z Zvezo društev general Maister smo prav tako v OŠ Ivana Kavčiča Izlake postavili 11.aprila  na ogled še potujočo razstavo o generalu Rudolfu Maistru in bojih za severno mejo »V spomin in opomin«. Gre za nazorno slikovito predstavitev Maistrovega dela in prizadevanja za ohranitev slovenskega ozemlja na Štajerskem v prelomnih letih v času po prvi svetovni vojni. Razstava je tako učencem  pobliže predstavila določena neprecenljiva zgodovinska dejstva in je odlična popotnica za boljše razumevanje narodove preteklosti.

Enotedenska razstava je dobro sovpadala tudi s predavanjem v tistem času  na temo razstave, ki ga je ločeno za učence dveh 8. razredov izvedla mag. Lučka Lazarev Šerbec, predsednica Zveze DGM. Učencem je na  zelo zanimiv in njim primeren način predstavila življenje in delo generala Rudolfa Maistra ter njegov pomen danes. Predavanje je bilo spremljano z velikim zanimanjem in aktivnim sodelovanjem učenk in učencev.

        Razstava v OŠ Ivana Kavčiča Izlake in predavanje mag. Lučke L. Šerbec učencev dveh 8. razredov.

Z dobro popotnico se jerazstava 18. aprila  preselila na enotedensko gostovanje  v OŠ Toneta Okrogarja v Zagorju. Devetošolci, ki se že pri pouku seznanjajo s pomembnostjo generala Maistra, so v času razstave to tematiko podrobno spoznali še na predavanju gostujoče predavateljice učencem dveh 9. razredov, mag. Lučke Lazarev Šerbec predsednice Zveze DGM. Zapažen interes učencev za bogato vsebino o generalu Maistru in njegovem pomenu za našo državo, je še obogatil predavanje.

 Razstava v OŠ Toneta Okrogarja Zagorje in predavanje mag. Lučke L. Šerbec učencem dveh 9. razredov . 

Razstava se je nato 25. aprila preselila v sosednjo Občino Hrastnik, na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik – Podružnica Dol pri Hrastniku.                                                                                                       

Razstava v OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik- Podružnica Dol in učenci na učni uri zgodovine o gen. Maistru.

Ker se je razstava na tej šoli zadržala več kot en teden, je bil omogočen ogled razstave večjemu številu učencev in zaposlenih na šoli. Tako so si razstavo lahko ogledali učenci različni razredov. Pri tem so jim njihove učiteljice zgodovine pripravile tudi spremljevalne delavnice povezane z vsebino razstave o generalu Maistru in njegovih soborcev v bojih za severno mejo. Tudi tu je bilo v sodelovanju z Zvezo DGM izvedeno zanimivo predavanje Aleša Ariha, predsednika Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor, tudi velikega poznavalca zgodovinskih okoliščin za časa življenja generala Maistra. Predavanje, ki so se ga udeležili številni učenci 7. in 8. razredov OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik – Podružnice Dol, je bilo zelo dobro sprejeto pri učencih. Zanimiva je bila njihova odzivnost in sodelovanje pri predavanju in razveseljivo njihov poznavanje vrednot in zaslug generala Maistra za Slovenijo.

Učenci 7. in 8. razredov  OŠ NH Rajka Hrastnik – Dol ( 55 s spremljevalci ) so se 29.maja 2023 udeležili še strokovno ekskurzijo v Kamnik na ogled rojstne hiše Rudolfa Maistra in muzeja.

Učenci Osnovne šole NHR  Hrastnik – Podružnica Dol na ogledu rojstne hiše generala Rudolfa Maistra.

S tem so bili v maju tudi zaključeni načrtovani dogodki domoljubne vsebine, povezanih z intenzivnim spoznavanje  zgodovinskih okoliščin v času  delovanja generala Rudolfa Maistra, ki jih je Društvo generala Maistra za Zasavje pripravilo za učence treh  osnovnih šol v Zasavju.

Zaključiti je možno, da so bili vsi opisani dogodki z domoljubno vsebino pri učencih zelo dobro sprejeti. Razveseljiva pa je tudi ugotovitev, da je v tem času pri teh dogodkih odzivno sodelovalo več kot 600 učencev. To pa je tudi spoznanje, da se je DGMZ pravilno odločilo za to sodelovanje z osnovnimi šolami v Zasavju. Pri tem pa ne gre zanemariti aktiven odnos vodstev teh šol in nosilnih mentorjev, da so pripravljeni sodelovati in spodbujati ter razvijati domoljubje kot vrednoto pri mladih.

Radigoj Perger
Predsednik DGMZ
FOTO: arhiv DGMZ

Oglas

Popularno