nedelja, 23 junija, 2024
HomeMoravčeMoravški Občinski svet sprejel proračun za leti 2024-2025

Moravški Občinski svet sprejel proračun za leti 2024-2025

Včeraj zvečer, 6. decembra 2023, je Občinski svet Občine Moravče z veliko večino glasov sprejel predlog proračuna za leti 2024-2025. Župan dr. Milan Balažic je v svoji predstavitvi proračuna povedal, da je uravnotežen, socialen in razvojno naravnan. Z njim se ohranjajo stabilne javno-finančne razmere.

Največji poudarek v proračunu je dan naslednjim področjem: 1. varstvo pred naravnimi nesrečami (financiranje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, civilna zaščita in gasilci); 2. cestna infrastruktura (gradnja in asfaltiranje novih cestnih odsekov, zimska služba, razsvetljava, obvoznica); 3. gospodarstvo (podpora podjetništvu in obrtništvu, razvoj turizma in gostinstva, sončna elektrarna); 4. socialno varstvo (pomoči potrebni posamezniki, otroci in družine, oskrbnine za domove, prostofer, gradnja doma starejših občanov); 5. varovanje okolja in naravne dediščine (zmanjševanje onesnaženja, nove kanalizacije, male čistilne naprave in nadgradnja čistilne naprave v Moravčah); 6. oskrba z vodo (novi vodovodi in črpališča, vodohrani, zagon vira Ples 2 in filtrirna naprava); 7. osnovna šola in vrtec (financiranje športne dvorane, prevoza otrok, štipendije); in 8. kultura (podpora dejavnosti društev in tradicionalnih občinskih prireditev, pokroviteljstva in sponzorstva).

Ko je župan poročal o tekočih projektih, je svetnike obvestil tudi o tem, da se bo moravški dom starejših občanov začel graditi prihodnji teden.

Oglas

Popularno