četrtek, 13 junija, 2024
HomeTrbovljeObčina Trbovlje ponujajo nove delovne priložnosti in izzive

Občina Trbovlje ponujajo nove delovne priložnosti in izzive

Tudi v letošnjem letu bodo na Občini Trbovlje dali možnost mladim, da kot pripravniki pridobijo prve delovne izkušnje in kasneje na trgu delovne sile lažje najdejo primerno zaposlitev. Prvo izmed pripravniških mest je bilo že objavljeno in sicer pripravniško strokovno tehnično delovno mesto pripravnik koordinator VII/1 v Kabinetu župana za določen čas 8 mesecev.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) oz. visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) oz. visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja). Naloge na delovnem mestu med drugim zajemajo usposabljanje za organiziranje in vodenje sestankov, poslovnih dogodkov s pripravo pripadajočih in strokovnih podlag, usposabljanje za organizacijo prireditev, usposabljanje za izvajanje opravil v zvezi s poslovnimi dogodki občine, izvajanje predpisanega pisarniškega poslovanja. Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi.

Prav tako je objavljen javni natečaj za zasedbo NEZASEDENEGA uradniškega delovnega mesta višji svetovalec/ka v Oddelku za splošne zadeve in družbene dejavnosti.Delovno mesto je odprto zato, ker se je sprostilo ob trenutku, ko je eden izmed zaposlenih v oddelki prevzel 1. marca (do takrat) nezasedeno mesto vodje oddelka.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo med drugim imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo pravne smeri oz. prvo bolonjsko stopnjo pravne smeri, štiri leta delovnih izkušenj, usposabljanje za imenovanje v naziv. Delovno področje prostega delovnega mesta med drugim obsega: sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev, drugih najzahtevnejših gradiv ter vodenje evidenc s področja dela oddelka, s poudarkom na področju družbenih dejavnosti; samostojno pripravo zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv s področja dela oddelka, s poudarkom na področju družbenih dejavnosti; samostojno oblikovanje pogodb, javnih razpisov, s področja dela oddelka, s poudarkom na področju družbenih dejavnosti; samostojno priprava občinskih predpisov z delovnega področja; zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih gradiv; sodelovanje pri pripravi proračuna in nadzor nad porabo sredstev. Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi javnega natečaja na spletni strani Občine Trbovlje.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Trbovlje (https://trbovlje.si/objave/58) in na Zavodu Republike Slovenije za Zaposlovanje.  

Oglas

Popularno