nedelja, 23 junija, 2024
HomePredstavljenoObčina Trbovlje sofinancira sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk

Občina Trbovlje sofinancira sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk

Občina Trbovlje je danes objavila JAVNI RAZPIS za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk. Občina Trbovlje takšen razpis objavlja prvič, v proračunu pa so za ta namen zagotovili 5.000 eur. S sofinanciranjem sterilizacije in kastracije mačk želijo zmanjšati število zapuščenih mačk.

Na javnem razpisu lahko kot vlagatelj kandidirajo lastniki mačk, ki imajo stalno prebivališče v Občini Trbovlje, v lasti do 3  mačke na stanovanje oziroma hišno številko in, ki podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniške mačke in sicer za storitev, ki je bila opravljena v obdobju od objave razpisa na spletni strani Občine Trbovlje do porabe proračunskih sredstev.

K vlogi za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk morajo prosilci priložiti račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku mačke. Višina nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje znaša za kastracijo lastniškega mačka 35,00 EUR, za sterilizacijo lastniške mačke pa 50,00 EUR.

Razpisna dokumentacija in vloga sta na voljo na povezavi.

Oglas

Popularno