ponedeljek, 24 junija, 2024
HomePredstavljenoObčina uspešna na razpisu Ministrstva za infrastrukturo

Občina uspešna na razpisu Ministrstva za infrastrukturo

Občina Zagorje ob Savi je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021) in je od Ministrstva za infrastrukturo prejela sklep o sofinanciranju energetskih sanacij objektov Vrtca Maja in telovadnice v Osnovni šoli Ivana Kavčiča na Izlakah. Ocenjena skupna vrednost obeh naložb znaša 1.151.184,53 EUR, na podlagi prejetega sklepa bo Občina dobila sofinanciranih 419.280,69 EUR.

Naložba vključuje celovito prenovo dveh javnih objektov. Vrtec Maja na Pečarjevi ulici je bil zgrajen leta 1984. V sklopu naložbe bomo izvedli toplotno izolacijo fasade, zamenjali vsa zunanja okna in vrata, na novo toplotno izolirali ploščo nad pritličjem in izdelali servisne poti v zgornji etaži. Na strojnih inštalacijah so predvidena nova grelna telesa s termostatskimi ventili, za pripravo tople sanitarne vode v obdobju, ko sistem daljinskega ogrevanje ne deluje, je načrtovana vgradnja toplotne črpalke. V okviru celovite energetske sanacije bo urejeno tudi prisilno prezračevanje z rekuperacijo, zamenjana bodo energetsko potratna svetila. Po izvedbi razširjenega energetskega pregleda so v načrtu tudi prenova toplotne postaje, hidravlično uravnoteženje celotnega sistema in ureditev prezračevanja kuhinje.

Telovadnica OŠ Ivana Kavčiča na Izlakah je bila zgrajena leta 1978. V sklopu naložbe so načrtovana naslednja dela: izolacija temeljev po zunanjem obodu s toplotno izolacijo pod nivojem terena do globine temeljev, izolacija fasade, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, zvočna in toplotna izolacija stropa, vgradnja mehanskega prezračevanja z rekuperacijo, delna zamenjava ogreval in vgradnja termostatskih ventilov na ogrevala, posodobitev razsvetljave in vgradnja zunanjih senčil na vseh oknih. V okviru projekta bomo položili tudi nov športni pod in prilagodili del telovadnice nekaterim specifičnim zahtevam za izvajanje treningov društva Pon Do Kwan Izlake.

Na Občini Zagorje računamo, da bomo po zaključeni energetski sanaciji obeh objektov na leto prihranili 88,6 MWh energije oz. 15 ton CO2. Dela se bodo začela in končala v letu 2023, glavnina del bo izvedenih med poletnim šolskimi počitnicami. 

Oglas

Popularno