četrtek, 13 junija, 2024
HomePredstavljenoObčinski svet Občine Zagorje ob Savi potrdil letošnji proračun

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi potrdil letošnji proračun

Svetniki in svetnice zagorskega občinskega sveta so včeraj z večino glasov potrdili proračun za letošnje leto. Ta je na prihodkovnem delu težak 21.320.691 evrov, na odhodkovnem pa 24.059.712 evrov. Proračunski primanjkljaj v višini 2.739.021 evrov bo pokrit s prenosom načrtovanega ostanka sredstev na računu iz leta 2022 v ocenjeni višini 1.270.000 evrov in zadolževanjem v višini 2.000.000 evrov. Ocenjena zadolženost občine pri poslovnih bankah in drugih finančnih institucijah bo ob koncu leta 2023 znašala 6.846.041 evrov ali 414 evrov na prebivalca, kar je pod zakonsko mejo.

Proračun je naravnan tako investicijsko kot tudi socialno. Največ naložbenih sredstev je zagotovljenih za cestno infrastrukturo, področje izobraževanja in področje športa, vodooskrbo ter urejanje kanalizacijskih sistemov. Na t. i. socialnem delu pa bo Občina Zagorje ob Savi še naprej subvencionirala programe predšolske vzgoje, dejavnost Vrtca Zagorje in dejavnosti drugih vrtcev, v katere so vključeni otroci s stalnim bivališčem v občini, organizirala in zagotavljala brezplačne šolske prevoze za osnovnošolske otroke, zagotavljala štipendijo dijakom v shemi Štipendijskega sklada dr. Janeza Drnovška in na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za nagrade diplomantom ter prevzemala vrsto obveznosti sofinanciranja ali financiranja v celoti. Med njimi so izplačilo enkratne pomoči staršem ob rojstvu otroka, domska oskrba občanov v splošnih in posebnih socialnih zavodih, izvajanje pomoči na domu, stroški pokopa za umrle brez dohodkov, subvencioniranje najemnin in stroškov varovanja na daljavo ter plačilo prehrane učencem iz socialno šibkih družin.

Med drugim je Občina Zagorje ob Savi v letošnjem proračunu zagotovila 2.330.040 evrov za plačilo razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev, kar je za 258.305 evrov več kot v lanskem letu. Poleg tega je zagotovljenih tudi 42.000 evrov za dodatne ugodnosti staršev. Na včerajšnji seji so namreč svetniki in svetnice potrdili nove cene Vrtca Zagorje, ki bodo od 1. marca 2023 višje za 11 odstotkov. Povišanje cen je potrebno predvsem zaradi višjih stroškov dela, živil, materiala in storitev.

Oglas

Popularno