nedelja, 23 junija, 2024
HomeKronikaProjekt kanalizacije v Trbovljah pomemben za kakovost bivanja in varstvo okolja

Projekt kanalizacije v Trbovljah pomemben za kakovost bivanja in varstvo okolja

Trbovlje, 19. 1. 2022  – Pomembna investicija za razvoj občine Trbovlje se bo v kratkem zaključila. Projekt, ki izhaja iz naslova Dogovora za razvoj zasavske regije in se je začel v lanskem septembru je vreden kar 863.451,34 evrov.

Zadnji odprti gradbišči trenutno še na dveh krakih – na Neži in v Hohkrautovi koloniji. V tem tednu so stroje in orodje pospravili na kraku Majcenove ulice v Trbovljah, kjer so izvajalci del uspešno zaključili s položitvijo kanalizacije, vzpostavitvijo novih priključkov in asfaltiranjem ceste.
Zemeljska dela gradbinci trenutno izvajajo na Neži, kjer računajo, da bodo dela zaključena do konca januarja. Medtem so v Hohkrautovi koloniji večino del že končali, sledi le še vzpostavitev priklopa v cesti. Gradbena dela naj bi na vseh krakih povsem zaključili prve dni februarja ali celo do konca januarja, so optimistično pojasnili na strani izvajalca, družbe AGM Nemec. Sledi pridobivanje vseh dovoljenj in uspešnega zaključka operacije do sredine februarja, kakor je bilo predvideno.
Dobrih 2.200 metrov kanalizacijskega sistema, ki vključujejo gravitacijske kanale in tlačne vode, bo dodanega k obstoječemu kanalizacijskemu sistemu Občine Trbovlje. Od sredine februarja naj bi se gospodinjstva v neposredni bližini novih kanalizacijskih krakov Gabrsko, Ojstro, Neža, Hohkrautova kolonija, Loke, Majcenova ulica in Keršičev hrib priključila na javni kanalizacijski sistem, ki ga mesto Trbovlje že ima.
S priključitvijo 173 PE iz gospodinjstev bo v Trbovljah 98,82 odstotna priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in ustreznega čiščenja odpadnih voda.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.


Predhodna novica z dne, 22.12.2021

Dela po planu, vsi kraki dokončani do sredine januarja

22. december 2021 – V cilju večje priključenosti trboveljskih uporabnikov na javno kanalizacijsko omrežje je dobra novica tik pred prazniki, da je večina gradbenih del že zaključena. Kot poročajo z gradbišč naj bi do sredine januarja vse krake dokončali in novozgrajene dele kanalizacije priključili na obstoječe omrežje.

Projekt Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save – Občina Trbovlje je v večjem delu zaključen. V prvih dneh novega leta bodo ponovno zabrneli stroji. Na kraku Neža je potreben le še priključek na javni kanal v cesti, zaključna dela sledijo tudi na Majcenovi ulici. Z deli bodo izvajalci v januarju pričeli na kraku Hohkrautove kolonije in tako povečali skupno dolžino trboveljskega kanalizacijskega omrežja.


Predhodna novica z dne, 14.10.2021

Po novem na javnem sistemu skoraj 99% trboveljskih uporabnikov

Projekt številka tri od štirih EU projektov v sklopu uredbe za razvoj regij v Trbovljah je ureditev kanalizacije za skoraj 51 objektov, s tem pa bodo Trbovlje v skoraj 100 odstotkih priključene na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda – ali bolje rečeno na kanalizacijo.

Projekt, ki vključuje priklop območij Gabrsko, Ojstro, Neža, Hohkrautova kolonija, Loke, Majcenova ulica ter Keršičev hrib, je vreden dobrih 580.000 evrov, okoli 340.000 evrov bo Občina Trbovlje prejela s strani Evropske unije, 60.000 evrov pa državnih sredstev, ostalo dobrih 170.000 evrov bo pokril občinski proračun.

Prvi stroji so zabrneli na Lokah, kjer trenutno zaključujejo dela, odprto je gradbišče na Keršičevem hribu, začeli pa so tudi že z deli na dveh krakih v Gabrskem ter na odseku Majcenove ceste. Občina Trbovlje ob tem naproša prebivalce v bližini gradbišč za strpnost in potrpljenje. Dela potekajo po planu in bodo, če bodo vremenske razmere dopuščale, končana do sredine novembra.

Namen projekta Odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Porečju Save v Občini Trbovlje zajema izgradnjo kanalizacije na omenjenih območjih občine, cilj projekta pa je večja priključenost tamkajšnjih prebivalcev na javno kanalizacijsko omrežje. Skladno z evropskimi direktivami bo Občina Trbovlje z izvedbo zmanjšala negativne vplive na okolje.

Občina Trbovlje ima zgrajeno centralno čistilno napravo, kljub temu pa komunalne odpadne vode iz določenih, predvsem bolj oddaljenih območij ne dotekajo vanjo. Priključenost je v Trbovljah trenutno na 97,77 odstotkih, po zaključenem projektu pa bo na javno gospodarsko infrastrukturo priključenih 98,82 odstotkov vseh priključenih enot.  Z izgradnjo dodatnih nekaj več kot 2000 metrov javne kanalizacije se bo v sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključilo 173 PE oziroma 51 različnih objektov, skupno pa bo v Trbovljah tako že 16.263 priključenih uporabnikov.

Območja, ki se nahajajo izven mreže kanalizacijskega omrežja, bodo morala poskrbeti za čistilne naprave oz. prekatne greznice, ki delujejo in v naravo ne spuščajo nedovoljenih snovi. Le-ti lahko pridobijo sofinancerska sredstva na razpisu občine: https://www.trbovlje.si/objava/384664. Tisti, ki se nahajajo znotraj območja, kjer se izvaja omenjena investicija občine, pa financirajo priklop svojega objekta do najbližje zgrajenega preklopnega mesta. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada.

Tekst in foto: Občina Trbovlje

Oglas

Popularno