nedelja, 23 junija, 2024
HomePredstavljenoPogajanja o višini povprečnin za leti 2023 in 2024

Pogajanja o višini povprečnin za leti 2023 in 2024

Danes bodo v Ljubljani pri ministru za finance potekala pogajanja za povprečnino za leti 2023 in 2024, katerega se bodo udeležila vsa 3 reprezentativna združenja občin.

Skupnost občin Slovenije, katere predsednica je trenutno županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič, bo skupaj z ostalimi združenji ministru predlagala povprečnino za leto 2023 v znesku 776,40 € ter za leto 2024 v višini 783,03 € na prebivalca.

Naj poudarimo, da je bila višina letošnje povprečnine 645 € na prebivalca, kar je daleč premalo glede na letošnje izračune in podatke, ki jih imamo, saj so zakonski stroški občinam samo do konca letošnjega junija narasli za 89 €/prebivalca (predvsem zaradi draginje; višanja stroškov dela in cen energentov). Država pa trenutno predlaga povprečnino za prihodnje leto, ki bi bila celo nižja, kot je bila v letu 2022. Občine so povprečnino za leto 2023 izračunale na podlagi trenutne medletne inflacije, ki po podatkih SURS-a znaša 11%, ter upoštevajoč pričakovano stopno inflacije za leto 2023.

Predlagana povprečnina za leto 2023 je bila izračunana na naslednji način:

            683,16 € (zakonsko)

  • 3,66 € (stroški, ki jih je prevzela država)

+    75,10 € (trenutna medletna stopnja inflacije; UMAR)

+    21,80 € (pričakovana stopnja inflacije za leto 2023; UMAR)

      =     776, 40 €

Predlagana povprečnina za leto 2024 je bila izračunana na naslednji način:

            683,16 € (dejanski stroški občin za leto 2021)

  • 12,73 € (prevzem nalog države – ZFRO)

+     75,10 € (upoštevana trenutna medletna inflacija v letu 2022)

+     21,80 € (upoštevana 8% pričakovana inflacija v letu 2023)

+     15,70 € (upoštevana pričakovana inflacija v letu 2024)

=   783,03 €

Oglas

Popularno