petek, 21 junija, 2024
HomePredstavljenoProblematika visokih cen ogrevanja v Trbovljah

Problematika visokih cen ogrevanja v Trbovljah

V Trbovljah so prejšnji teden na tiskovni konferenci Komunale Trbovlje predstavili oblike reševanja pereče problematike enormnih cen toplotnega ogrevanja in ogrevanja tople vode. Te so v Trbovljah za mesec december dobesedno poletele v nebo. Občani, ki so se med drugim zbrali tudi na protestu pred upravno zgradbo Komunale, so namreč prejeli položnice v višinah tudi po 200, 300, 400, 500 ali celo še več evrov. Občani za ogrevalno katastrofo po večini krivijo prejšnje vodstvo Komunale ter prejšnjo trboveljsko občinsko oblast in nadzornike Komunale. Po zagotovilih sedanjega direktorja Komunale in sedanjega župana bodo z ukrepi nižali cene. Tako naj bi že za mesec januar položnice bile nižje za 15 %, temu bo sledila nadaljnja pocenitev. Za sedanje vrtoglave položnice je na voljo tudi obročno odplačevanje računov in sicer v 10 obrokih. Prav tako so v tem tednu na Komunali odprli posebno pisarno, namenjeno prav reševanju problematike toplotnega ogrevanja. Kot je povedal direktor, bodo opravljeni tudi strokovni pregledi posameznih stanovanjskih objektov v Trbovljah, s katerimi se bo preverilo stanje in ugotavljalo, kaj in zakaj je narobe. Tako v omenjeni novo odprti pisarni kot tudi na pregledih bodo odjemnikom tudi svetovali najboljše rešitve in kaj naj storijo.

Čeprav napovedane rešitve za enkrat le blažijo katastrofo položnic in bo treba za vzpostavitev normale postoriti še marsikaj, pa je vendarle začetek in bolje kot nič.

Problematika pa, kot kaže, s tem še ni rešena. Kot kaže, utegne priti do kresanja mnenj o tem, čigava zasluga so rešitve za ublažitev katastrofe. Javnosti sta jih namreč predstavila in napovedala sedanji direktor Komunale in župan, prejšnja županja pa je v zvezi s tem pripomnila, da gre za pocenitev ogrevanja, kot so ga sprejeli svetniki že na seji v novembru 2022. To drugače povedano pomeni, da še v času njenega županovanja.

V zvezi s tem smo za odgovor in komentar povprašali na Komunalo in Občino.

»Določanje cen ogrevanja je v domeni poslovanja podjetja. Občinski svetniki so bili na novembrski seji občinskega sveta v okviru gospodarskega načrta seznanjeni s predvidenim znižanjem cene na 160 €/MWh brez DDV s 1. januarjem 2023. Občinski svet potrjuje cene gospodarskih javnih služb, ki so oblikovane v okviru elaboratov, cena ogrevanja pa se oblikuje skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje,« so nam odgovorili na Komunali.

Na Občini Trbovlje pa dodajajo: »Komunala Trbovlje je gospodinjstvom, ki so priključena na daljinsko ogrevanje, za mesec januar priznala 15% popust na strošek variabilnega dela ogrevanja. Pocenitev je nov dodatni ukrep, ki bo še dodatno razbremenil stroške ogrevanja naših občanov. Prav tako se obeta dodatna pocenitev v mesecu februarju na 129 €/MWh, ki se bo odražala na položnicah, ki jih bodo občani prejeli v marcu. Vsi ti ukrepi so bili sprejeti na podlagi podatkov, ki so bili na voljo v sredini januarja 2023,«.

Pripravil Roman Turnšek

Oglas

Popularno