ponedeljek, 17 junija, 2024
HomeKronikaŠiritev Knjižnice Mileta Klopčiča v Zagorju

Širitev Knjižnice Mileta Klopčiča v Zagorju

Začela so se dela v sklopu širitve Knjižnice Mileta Klopčiča v Zagorju. Občina Zagorje ob Savi bo namreč zaradi prostorske stiske Knjižnici Mileta Klopčiča omogočila širitev v nekdanje prostore Pošte Slovenije, torej v neposredni bližini knjižnice, kjer bo uredila mladinski oddelek knjižnice. Postavila bo tudi klančino za lažji dostop mamic z vozički in gibalno oviranih oseb do mladinskega oddelka. V sklopu naložbe bodo sanirali tudi ravni del strehe nad objektom, uredili zunanji del in sanirali stopnice od KC Delavski dom Zagorje proti knjižnici.

Na razpisu Občine Zagorje ob Savi je bilo za gradbena dela izbrano podjetje Gradnik d. o. o. iz Trzina, notranjo opremo pa bo dobavilo podjetje Atlas oprema d. o. o. iz Ljubljane.

Z ureditvijo novih prostorov se bo sprostil prostor za odrasle, poleg tega pa bo knjižnica dobila še dodatne prostore v KC Delavski dom Zagorje, kjer je bil nekoč Studio Moderna. Te prostore bo knjižnica uporabila za arhiv in dodatne pisarne.

Naložba bo zaključena do poletja, v občinskem proračunu je zanjo zagotovljenih slabih 390.000 evrov.

Oglas

Popularno