ponedeljek, 17 junija, 2024
HomeKronikaTRIJE KOTIČKI ZA ODDAJO ŠE DELUJOČIH APARATOV V ZASAVJU

TRIJE KOTIČKI ZA ODDAJO ŠE DELUJOČIH APARATOV V ZASAVJU

Na Zbirnem centru Zagorje ob Savi, na Zbirnem centru Neža v Trbovljah in na Zbirnem
centru Sevnica so postavljeni novi kotički za vse, ki bi želeli oddati svoje še delujoče
aparate v ponovno uporabo. Kotički so označeni z rumeno tablo ter tako nezgrešljivi.
Tam lahko oddate svoje še delujoče aparate, primerne za ponovno uporabo. V kotičku
zbiramo vse vrste aparatov: velike aparate – pralne in pomivalne stroje, pečice,
štedilnike, hladilnike, zamrzovalnike, orodje za dom in vrt, male gospodinjske aparate,
avdio-video in foto opremo, monitorje in televizorje z ravnim zaslonom, računalnike,
mobilne telefone, igrače in ostale primerne aparate na elektriko ali baterije.
V kotičkih se zbira aparate, ki so delujoči, nepoškodovani in varni za uporabo.
Kar 1–2 % takšnih naprav se v povprečju vsako leto najde med zbranimi e-odpadki, ki
prehitro končajo v predelavi materiala. Tako skrajšamo njihovo življenjsko dobo, s tem
pa prispevamo k večji porabi in onesnaževanju naravnih virov, še posebej pri
proizvodnji novih, ki nadomestijo stare. Najbolj trajnostni aparat je vedno tisti, ki ga že
imamo, zato je smiselno, da ga poskušamo uporabljati čim dlje. V Evropski uniji in s
tem tudi v Sloveniji pa se uvajajo zakonodajne spremembe na področju ravnanja z
odpadki, ki vodijo v krožno gospodarstvo. Krožno gospodarstvo je nov model, znotraj
katerega vsi materiali krožijo in se ponovno uporabijo. Tudi zaradi tega je ponovna
uporaba zelo pomembna za našo prihodnost.
Pomembno: Pametni telefoni vsebujejo prek 60 elementov, ki izvirajo iz različnih
koncev sveta, med drugim tudi kritične surovine. To so surovine, ki so za gospodarstvo
zelo pomembne, jih težko dobimo in skoraj ne recikliramo. Pri pametnih telefonih, ki jih
v Evropi danes v povprečju uporabljamo 2 leti in jih globalni potrošniki na leto kupimo
skoraj 1.5 milijarde enot, bi lahko s podaljšanjem njihove uporabe za še eno leto
prihranili 2.1 milijona ton izpustov toplogrednih plinov.
Kotičke je postavila družba ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno
pod sloganom #Še sem uporaben! skupaj s projektnima partnerjema Zbornico
komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o. ter lokalnimi partnerji
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o.
in Komunala d.o.o. Sevnica. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in
prostor RS ter Evropske komisije.
”Ko govorimo o varovanju okolja, je pravilno ločevanje e-odpadkov vsekakor zelo
pomembno. Hkrati moramo poskrbeti, da bi bilo teh odpadkov čim manj. S tem, ko
odslužene in še delujoče aparate predajamo v ponovno uporabo, jim podaljšujemo
življenjsko dobo in posledično ustvarjamo manj e-odpadkov.” je povedal direktor
družbe ZEOS, d.o.o. Emil Šehić in dodal ”S postavitvijo kotička za ponovno uporabo
bomo naredili korak naprej k prehodu na krožno ravnanje z električno in elektronsko
opremo. S tem vzpostavljamo operativno podlago za zakonsko določeno pripravo na
ponovno uporabo.”

Podpisna listina ob predaji kotička ponovne uporabe za EEO (levo direktor Komunale Zagorje, desno direktor ZEOS)

Direktor Komunale Zagorje, d.o.o. Sandi Grčar je povedal: ”Veseli nas, da lahko tudi v naši občini spodbujamo
prebivalce k e-krožnemu gospodarstvu, k cilju nastajanja manj e-odpadkov, saj bomo z vzpostavitvijo
kotička za ponovno uporabo v našem zbirnem centru v Zagorju ob Savi, k temu cilju veliko pripomogli. ”

Simbolična oddaja aparatov v kotiček za ponovno uporabo EEO (levo direktor Komunale Trbovlje, desno direktor ZEOS)

Direktor Komunale Trbovlje, d.o.o. Tomaž Trotovšek je ob tem poudaril pomen
ozaveščanja občanov o pravilnem ravnanju s predmeti, ki jih več ne
potrebujejo: ”Upamo, da bo kotiček za oddajo še delujočih aparatov občane spodbudil
k razmisleku o tem, kako ravnajo z aparati, ki jih več ne potrebujejo, in da bomo z
ozaveščanjem občanov ter spodbujanjem ponovne rabe dolgoročno zmanjšali količino
po nepotrebnem zavrženih predmetov.”

Podpis listine ob predaji kotička ponovne uporabe za EEO (levo direktor Komunale Sevnica, desno direktor ZEOS)

Direktor Komunale d.o.o. Sevnica Mitja Udovč je poudaril ”Ponovna uporaba
predmetov je v vrhu hierarhije ravnanja z odpadki. S tem se namreč podaljšuje njihova
doba uporabnosti, saj predmeti, ki še vedno opravljajo svojo funkcijo, služijo naprej
nekomu drugemu. Tako se ohranja naravne vire in zmanjšuje širok spektor negativnih
vplivov na okolje, ki ga uničenje ali odlaganje odpadkov lahko povzroči. Čas v katerem
živimo, nas opominja, da se začnemo obnašati racionalno, v sozvočju z naravo. Zato
na Komunali Sevnica verjamemo, da bo kotiček za ponovno uporabo še delujočih enaprav zaživel v svoji nalogi.”

Vabljeni vsi občanke in občani, da obiščete Zbirni center Zagorje ob Savi, Zbirni center
Neža v Trbovljah ali Zbirni center Sevnica in oddate v rumeni kotiček še delujoči aparat,
ki ga več ne potrebujete. S tem poskrbite, da bo dobil novega lastnika. Zbranim
aparatom bo projektni partner skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveril
funkcionalnost in električno varnost ter jih vrnil na trg po ugodni ceni ali pa jih podaril.

Tekst in foto: ZEOS

Oglas

Popularno