ponedeljek, 17 junija, 2024
HomePredstavljenoUreditev mokrišča na Izlakah

Ureditev mokrišča na Izlakah

V sklopu gradnje kolesarske steze Zagorje- Orehovica so naravovarstveniki, Krajevna skupnost Izlake in Občina Zagorje ob Savi združili moči in na  Izlakah ohranili in obnovili manjše mokrišče ob nastajajoči trasi kolesarske steze Zagorje-Orehovica, jugozahodno od parkirišča ob BaruB.

Gre za revitalizacijo že obstoječega mokrišča Mlaka, ki meri okoli 250 kvadratnih metrov. Na mokrišču so zabeležili prisotnost številnih vodnih in vlagoljubnih rastlin (kalužnica, šašje, zimska preslica,…) , kačjih pastirjev, metuljev in seveda dvoživk, ki v vodo v spomladanskem času odlagajo mrest. Vse slovenske dvoživke sodijo na rdeči seznam ogroženih živalskih vrst. Ohranjeni habitat je zato še posebej dragocen.

Prostovoljci so v preteklem tednu odstranili kosovne odpadke, ki se jih je na lokaciji nabralo kar precej, s stroji uredili vodni in kopenski habitat in utrdili stezo za ogled.

Obnovljeno mokrišče Mlaka na Izlakah je namenjeno dvoživkam, zato vanj ni dovoljeno vlagati rib in želv. V njem živijo paglavci krastač, žab ter planinski in navadni pupki. Ribe ogrožajo dvoživke, saj se hranijo s paglavci in odraslimi dvoživkami.  Dvoživke imajo malo mest, kjer se lahko razvijajo brez grožnje, zato smo mlako namenili izključno njim. 

Rdečevratke in rumenovratke so tujerodne vrste želv, ki izpodrivajo našo edino domorodno vrsto, močvirsko sklednico. Če imate želvo in zanjo ne morete več skrbeti, pokličite za nasvet  na 040 322 449 (Herpetološko društvo Slovenije) ali na 040 655 797 (Eko-krog). Nikakor želv ne spuščajte v naravo.

Zaradi bližine šole in vrtca ter lahke dostopnosti predstavlja območje idealni učni poligon za učilnico v naravi, kjer se bodo lahko otroci izobraževali o pomenu ohranjanja mokrišč in na vodna telesa vezanih rastlinskih in živalskih vrst, poleg tega pa je mokrišče namenjeno tudi splošnemu ozaveščanju ljudi o pomenu dvoživk, kačjih pastirjev in njihovih življenjskih prostorov.

Občina želi v sodelovanju z naravovarstveniki projekt nadgraditi s postavitvijo interpretacijskih orodij in dostopne lesene poti z razgledno ploščadjo, za kar bodo skušali pridobiti sredstva iz razpisa LAS.

Gradnjo kolesarske steze Zagorje-Orehovica sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Oglas

Popularno