četrtek, 13 junija, 2024
HomeHrastnikV treh KS v občini Hrastnik uspešno zaključili pomembne investicije

V treh KS v občini Hrastnik uspešno zaključili pomembne investicije

KS TURJE – GORE

V tem mesecu je bila zaključena rekonstrukcija ceste Gore – Kopitnik. Investicija v ureditev 215 m odseka je znašala nekaj več kot 35 tisoč eur. Gre za pomembno izboljšavo v krajevni skupnosti Turje – Gore, saj je bil ta cestni odsek eden od bolj dotrajanih v občini.  Z investicijo bo olajšano tudi delo zimske službe, kar bo povečalo varnost uporabnikov ceste.

KS DOL

V juliju je bila izvedena tudi investicija v rekonstrukcijo cestnega odseka Tršek – Ramšak na Partizanski cesti na Dolu. Na novo je bil asfaltiran odsek, kjer je naklon ceste največji, saj je bil v zimskih mesecih zaradi drsenja neprevozen. Investicija je znašala 10 tisoč eur, urejene pa so bile tudi nove mulde in kanaleta za odvodnjavanje ob vznožju odseka.

KS STEKLARNA (FRTICA)

Konec junija se je zaključila investicija v urejanje križišča Taborniška pot – Pot Franca Pušnika. Poleg postavitve novega opornega zidu je bila narejena tudi razširitev cestišča, s tem pa se je povečala preglednost križišča ter varnost za vse udeležence v prometu. Svet krajevne skupnosti Steklarna je s to investicijo obkljukal prvi projekt, ki je načrtovan v letošnjem letu, trenutno pa se z izbranim izvajalcem sklepa tudi pogodba za rekonstrukcijo ceste ter ureditev kanalizacije na Cesti Hermana Debelaka. Dela se bodo predvidoma začela v mesecu avgustu.

Tekst in foto: Občina Hrastnik

Oglas

Popularno