ponedeljek, 24 junija, 2024
HomeHrastnikZa izgradnjo kanalizacije Hrastniku 1,5 milijona kohezijskih sredstev

Za izgradnjo kanalizacije Hrastniku 1,5 milijona kohezijskih sredstev

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik«. Za 2,8 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Hrastnik v okviru Dogovora za razvoj Zasavske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 1,5 milijona evrov.

Občina Hrastnik bo z izvedbo projekta poskrbela za ureditev javne infrastrukture odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeraciji Hrastnik. Predvidena je izgradnja 5113 metrov kanalizacije in dveh črpališč, in sicer:

– izgradnja kanalizacije Hrastnik center: 3.343 m gravitacijske kanalizacije,

– izgradnja kanalizacije Pot na Kal: 897 m gravitacijske kanalizacije,

– izgradnja kanalizacije Prapretno: 610 m gravitacijske kanalizacije, 263 m tlačne kanalizacije in dveh fekalnih črpališč.

Boljšega čiščenja odpadne vode bo deležnih dodatnih 815 prebivalcev. Z bolj urejeno komunalno infrastrukturo se bo dvignila kakovost bivanja občanov in s tem ohranila poseljenost lokalnega okolja. Občina pa bo z naložbo omogočila zmanjšanje izpustov škodljivih snovi v vodo.

Za izvedbo projekta je Občina Hrastnik včeraj na državnem portalu objavila javno naročilo, ki bo izvedeno po odprtem postopku (40. člen ZJN-3). Rok za predložitev ponudb je 19. oktober 2021 do 10. ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 19. oktobra 2021 in se bo začelo ob 11. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Tekst: Občina Hrastnik, Vir grafike: EU skladi

Oglas

Popularno