petek, 14 junija, 2024
HomePredstavljenoZELENA STEKLARNA HRASTNIK BO V TRBOVLJAH

ZELENA STEKLARNA HRASTNIK BO V TRBOVLJAH

TRBOVLJE, 8.6.2021: Županja Jasna Gabrič in generalni direktor Steklarne Hrastnik, Peter Čas, sta podpisala pismo o nameri med Občino Trbovlje in Steklarno Hrastnik, predstavila idejni projekt širjenja kapacitet Steklarne Hrastnik v občini Trbovlje, kar je eden pomembnejših projektov na področju gospodarstva v Zasavju in tudi širše.

Včeraj je v protokolarnem objektu Občine Trbovlje, v Lovskem gradiču, potekala novinarska konferenca, na kateri sta imela glavno besedo županja Občine Trbovlje, Jasna gabrič in generalni direktor Steklarne Hrastnik, Peter Čas. Za začetek je županja predstavila trenutne, letošnje, projekte v občini, nato pa je beseda stekla o sami steklarni; najprej o njenem delovanju, nato pa je prišlo na vrsto tisto glavno: Nova zelena steklarna.

Zelena nova steklarna po najnovejših standardih Industrije 4.0, vredna okrog 130 milionov evrov, bo na območju Lakonce v občini Trbovlje, gradnja pa bi potekala v dveh fazah in sicer prva naj bi bila končana leta 2024, druga pa v letu 2026. Z najnovejšimi tehnologijami bi ta novi obrat omogočal še bolj ekološko čisto in visoko učinkovito proizvodnjo steklenih izdelkov. Seveda pa bodo v igri tudi nova delavna mesta.

BO PRIDOBIVANJE KADRA IZZIV?

V prvi fazi bo tako okvirno 170 visoko kvalificiranih novih delovnih mest, v končni pa okoli 300, kar se sliši precej dobro, vendar glede na to, da je problem s pridobivanjem kadra že sedaj, zna biti ta izziv še večji. Čas je poudaril, da se bo povezal s šolami, ki pa naj bi pomagali ta kader tudi zagotoviti.

KAJ ZELENA STEKLARNA POMENI ZA TRBOVLJE

»Za Trbovlje in širšo regijo pa je tudi zelo pomembna investicija Steklarne Hrastnik za izgradnjo pametne tovarne. S tem bodo pozitivni vplivi vidni tudi v zmanjšanju brezposelnosti in pri razvoju človeškega potenciala. Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo združuje interese in znanja pri razvoju, storitev in rešitev, z namenom dviga kakovosti življenja v mestih prihodnosti, kar so Trbovlje vsekakor postale. Z dogodkom kakršen je danes, se vzpostavlja in nadgrajuje sodelovanje na področjih, kjer tovrstne povezave še niso obstajale in s katerim se bo zagotovil nadaljnji razvoj občine kot tudi regije, ter prispevalo tudi k dvigu dodane vrednosti našega okolja. Eden izmed naših glavnih ciljev je torej zvišanje kakovosti bivanja, ki posredno vpliva na demografsko sliko in razširja možnosti za razvoj občine Trbovlje, ki postaja vedno bolj primerna ne samo za gospodarstvo, pač pa tudi prijetno za bivanje«. Je povedala županja.

Teks: Kaja Mejač
Foto: Občina Trbovlje

Oglas

Popularno