Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic je danes sprejel predsednika Gasilske zveze Moravče Ivana Lebarja. Ta je županu predstavil vizijo razvoja moravškega gasilstva v prihodnjih letih, še posebej pa sta se v pogovoru zadržala ob finančnem planu Gasilske zveze Moravče za prihodnje leto. V tem planu gasilci predvidevajo, da bo Občina Moravče v letu 2023 za gasilce namenila 130.000 evrov. V to številko so zajeti požarna varnost, delovanje Gasilske zveze, izobraževanje gasilcev, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme ter nabava novih gasilskih vozil – prvo je na vrsti PGD Krašce. Župan se je zavezal, da bo poskrbel za višja sredstva za moravške gasilce, saj pri tako pomembni službi ni dobro varčevati. Poleg tega so višja sredstva upravičena že s stopnjo inflacije in podražitvijo gasilske opreme. Župan je povedal, da so občanke in občani ponosni na požrtvovalno delo vseh petih moravških gasilskih društev, ki si zaslužijo polno podporo pri svojem nadaljnjem razvoju in skrbi za človeška življenja ter lastnino. Na pomoč!