ponedeljek, 15 julija, 2024
HomeKronikaDanes z delom začenja zimska služba

Danes z delom začenja zimska služba

Trbovlje, 15. novembra 2021 – Danes se na cestah začenja zimska sezona, kar pomeni, da v pripravljenost stopijo tudi zimske službe. Komunala Trbovlje izvaja zimsko službo lokalnih cestah in nekaterih javnih poteh na območju občine Trbovlje.


V času zimske sezone, ki traja od 15. novembra do 15. marca, razmeram na vozišču posvečamo še posebno pozornost. Pregledniške ekipe redno nadzorujejo stanje na cestah in spremljajo vremenske razmere, da bodo lahko pravočasno preprečile oziroma odpravile poledico, sneg ali led, ter zagotavljale prevoznost v največji možni meri.

Ekipe zimske službe bodo v letošnjem letu razpolagale s štirimi kamioni in petimi traktorji, dodatnih pet traktorjev pa imajo še orači v krajevnih skupnostih. V zimsko službo sta vključena še dva rovokopača, štiri poltovorna vozila in dve snežni frezi. Z omenjenimi vozili bomo zimsko vzdrževanje cest izvajali v skladu s pravilnikom, ki določa vrstni red prioritet cestnega omrežja.

Prva prioriteta so ceste z mestnim avtobusnim prometom, ceste z avtobusnim prometom na lokalnih cestah, ter ceste, ki so nujne za nemoteno odvijanje del drugih dejavnosti, ki so močno frekventne. Sledijo ceste, ki služijo za povezavo med cestami prve prioritete in manj frekventne vpadnice v mestno cestno omrežje ter ostale lokalne ceste. Ceste tretje prioritete služijo za dostop v posamezna naselja in ne povezujejo med seboj važnejših cest. Zadnje na seznamu prioritet so javne poti, ceste krajevnih skupnosti in ceste do gorskih postojank.

Komunala Trbovlje zimsko vzdrževanja izvaja na lokalnih cestah v občini, nima pa pristojnosti za vzdrževanje regionalnih cest.

Dežurna telefonska številka zimske službe: 031 790 089

Tekst in foto: Komunala Trbovlje

Oglas

Popularno