torek, 16 julija, 2024
HomeKronikaEvropski projekt prinaša več kot 4.000 metrov novih kolesarskih površin

Evropski projekt prinaša več kot 4.000 metrov novih kolesarskih površin

S projektom umestitve novih kolesarski površin, ki bodo povezale sever in jug doline in bodo pomenile navezavo na že obstoječo kolesarsko infrastrukturo, bo vzpostavljena kolesarska povezava po Trbovljah v skupni dolžini več kot 6.400 metrov. Potekala bo od železniške postaje na jugu in do Gabrskega na severu ter omogočala dnevno migracijo občanov na poti v službo in po vsakodnevnih opravkih.

V projekt vstopamo z več kot 1,6 milijona nepovratnih sredstev, ki smo jih pridobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za operacijo »Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah« in državnega proračuna. Občinski proračun bo pokril zgolj četrtino sredstev, potrebnih za izvedbo celotnega projekta, ki bo v Trbovlje prinesel več kot 4.000 metrov novih kolesarskih površin. Celotna vrednost investicije znaša nekaj več kot 2,2 milijona evrov. To želimo še posebej izpostaviti, saj Občina Trbovlje iz proračuna sama ne bi mogla izvesti finančno tako zahtevnega projekta. Gre za namenska sredstva, jih ni mogoče porabiti za druge namene (npr. investicije v ceste), ampak samo področje trajnostne mobilnosti. Umestitev kolesarskih infrastruktur po mestih spodbuja nizkoogljične strategije urbanih območij in temu se, kot pomembno gospodarsko in upravno središče, pridružujejo tudi Trbovlje. Obstoječim nadstrešnicam za kolesa bomo dodali tudi tri nove.

V sklopu ureditve novih kolesarskih površin so na določenih odsekih predvideni večji posegi in s tem večje spremembe, drugje manjši posegi. To se bo odražalo tudi v obsegu in načinu gradnje. Kjer je to mogoče, bodo dela izvedena na način, da ne bodo ovirala prometa in zapora ceste ne bo potrebna. Na določenih odsekih pa bo potrebna polovična zapora ceste, o čemer bomo javnost predhodno obvestili.  Občanke in občane vljudno prosimo za strpnost in razumevanje, saj bo le s tvornim sodelovanjem vseh deležnikov projekt uspešno izveden, Trbovlje pa bogatejše za še eno pomembno investicijo s področja trajnostne mobilnosti.

Oglas

Popularno