ponedeljek, 15 julija, 2024
HomeHrastnikFURAMO LOKALNO hrano iz bližnjih kmetij v vaše kuhinje

FURAMO LOKALNO hrano iz bližnjih kmetij v vaše kuhinje

»FURAMO LOKALNO hrano iz bližnjih kmetij v vaše kuhinje,« pravijo v zadrugi Koreninica z.o.o., ki v okviru projekta z naslovom FURAMO LOKALNO razvija novo tržišče z lokalnimi pridelki in izdelki na območju zasavske in osrednjeslovenske regije. V okviru projekta je zadruga Koreninica z.o.o. vzpostavila skupnost enajstih kmetijskih proizvajalcev, ki v sodelovanju z zadrugo z domačimi pridelki in izdelki oskrbujejo že več kot 40 javnih izobraževalnih zavodov.


Zadruga Koreninica z.o.o. je vodilni partner projekta “Furamo lokalno”, ki ga izvaja skupaj z enajstimi partnerskimi kmetijami. Namen projekta je ustvariti dinamično in privlačno tržišče lokalnih pridelkov in izdelkov. V zadrugi si prizadevajo izboljšati dostop do lokalno pridelane hrane in pospeševati prodajo in spodbujati proizvodnjo hrane na partnerskih kmetijah. S tem namenom sodelujejo s šolami, vrtci, podjetji, pojavljajo pa se tudi na lokalnih tržnicah in različnih dogodkih. Poslanstvo zadruge je združevati kmetije, poenotiti njihovo ponudbo ter zagotoviti učinkovit sistem prodaje in distribucije lokalno pridelane hrane. V zadrugi Koreninica z.o.o. vedno poskrbijo, da hrana prepotuje najkrajšo pot od kmetije do naročnika.

Projekt “Furamo lokalno” ima več ciljev, med pomembnejšimi je povečanje oskrbe javnih zavodov s proizvodi z lokalnega trga. V okviru projekta so vzpostavili poslovno sodelovanje z javnimi izobraževalnimi zavodi za redno dobavo pridelkov in izdelkov partnerskih kmetijskih proizvajalcev.

»Zanimivo je, da so šole izven urbanih središč od okoliških kmetij včasih oddaljene manj kot kilometer pa vseeno naročajo hrano iz uvoza. V zadrugi ocenjujemo, da je ta problem potrebno zelo konkretno nasloviti. V okviru projekta FURAMO LOKALNO vzpostavljamo povezave med šolami in njihovimi bližnjimi kmetijami. Z našo logistično, administrativno in komercialno podporo omogočamo, da lokalni pridelki in izdelki najdejo pot do šolskih kuhinj,« je povedal predsednik zadruge Koreninica z.o.o.

Poleg oskrbovanja šol in vrtcev v okviru projekta razvijajo in testirajo tudi druge programe za oskrbovanje posameznikov gospodinjstev, podjetij in gostišč.  Kot učinkovit prodajni kanal se je izkazala dobava pridelkov in izdelkom zaposlenim na podjetjih. V tem primeru zadruga sklene partnerstvo z izbranim podjetjem in na dogovorjen dan – ob koncu delovnika zaposlenim dostavi naročene domače dobrote v priročni embalaži.

»Model dostave hrane zaposlenim na podjetjih se je izkazal kot zelo ustrezen za vse udeležene. Ljudje se ob koncu delovnika na njihovi poslovni lokaciji oskrbijo s svežimi lokalnimi dobrotami, mi pa se pripeljemo na eno lokacijo, kjer lahko oskrbimo večje število ljudi,« je še povedal predsednik.

Zadruga Koreninica je primer podporne organizacije za kmetijske proizvajalce, ki jim pomaga pri trženju in distribuciji proizvodov. Na enem mestu združuje ponudbo več kmetijskih proizvajalcev, kar omogoča večje količine in boljšo izrabo virov. Partnerski sistem zagotavlja količine, raznolikost ponudbe, nadzor nad kakovostjo ter usklajevanje ponudbe in povpraševanja.

Eden izmed ključnih vidikov lokalne samooskrbe s hrano je zmanjšanje ogljičnega odtisa hrane. Z uporabo lokalno pridelane hrane se zmanjša potreba po transportu in s tem zmanjšuje tudi ogljični odtis hrane. Zato je pomembno, da FURAMO LOKALNO.

Več informacij o zadrugi Koreninica z.o.o. in projektu FURAMO LOKALNO najdete na www.koreninica.si, njihovi Facebook strani, na telefonski številki 069 966 599 in na elektronski pošti narocila@koreninica.si. »Furajte lokalno z nami tudi vi.«Projekt Furamo lokalno je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje po Programu razvoja podeželja, ki ga izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podukrepu 16.4.  Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.

Oglas

Popularno