nedelja, 14 julija, 2024
HomeKronikaPotek geološko – geotehničnih raziskav na Lakonci

Potek geološko – geotehničnih raziskav na Lakonci

Na trboveljski Lakonci zaključujejo terenske raziskave zemljišča. Te so potekale zaradi ugotavljanja ustreznosti lokacije za postavitev zelene steklarne. V kolikor bi se zemljišče po rezultatih raziskav pokazalo za ustrezno, bi hrastniška Steklarna tu zgradila nov, sodoben proizvodni objekt. Vrtanje je potekalo 33 metrov v globino, najgloblja predvidena globina pa je bila 35 metrov. Na lokaciji pod Bukovo goro je ostal le en vrtalni stroj, ostala mehanizacija je odpeljana. S fazo terenskih raziskav s posebno tehnologijo, ki se uporablja za utrjevanje oziroma zgoščevanje temeljnih tal in izboljšanje geomehanskih lastnosti se je preverjalo možnosti za homogenizacijo tal in povečanje njihove nosilnosti. Končano je tudi vrtanje vrtin. V teh dneh se je začel še zadnji del raziskav. Izkopani sta dve 50 m dolgi in 4 m globoki “raziskovalni brazdi”, ki bosta dali še boljši vpogled v zgradbo zemljine na tem območju. Po izvedenih delih na terenu bo tako sledil še zadnji del v laboratoriju, ki bo dal dokončne rezultate o kakovosti tal na območju bodoče industrijske cone. Rezultati bodo znani jeseni, ko bodo opravljene še vse laboratorijske analize. Testno polje in raziskovalni brazdi bodo po končanem delu vrnjeni v prvotno stanje.

Na Občini Trbovlje ponovno tudi pozivajo sprehajalce, naj se ne zadržujejo na območju, kjer poteka izvajanje raziskav, saj se le na ta način lahko zagotovi varno in nemoteno delo. Ob tem velja opozoriti tudi, da delovišče ni ograjeno z varnostno mrežo, niti ni nikjer postavljene nobene opozorilne table, kar pomeni nevarnost tako za ljudi, kot tudi hišne in divje živali in je previdnost zato še toliko bolj potrebna. Raziskovalne brazde namreč do nadaljnjega ostajajo razkopane, kar je še posebej nevarno zaradi njihove globine.

Pripravil Roman Turnšek

Slika Roman Turnšek

—————————————

Predhodna novica z dne, 16.7.2021

Kot smo že poročali, se za namen OIC in širitve ter urejanja površin za namen gospodarstva na Lakonci v teh tednih izvajajo geološko – geotehnične raziskave z odvzemom vzorcev za nadaljnje laboratorijske preiskave tal. Trenutno je končanih polovica vrtin od skupno 17-ih predvidenih. Najgloblja vrtina do sedaj sega v globino 33 m. Iz občine Trbovlje vljudno prosijo sprehajalce, da se v prihodnjih mesecih ne zadržujejo na tem območju, da se omogoči nemoteno in varno izvajanje raziskav.

—————————————

Predhodna novica z dne, 14.6.2021

Začetek geološko-geotehničnih preiskav na Lakonci

Občane in vse sprehajalce na Lakonci oz. na Frančiška polju obveščamo, da se bodo v tem tednu začele izvajati obsežne geološko – geotehnične preiskave. Raziskave bo izvajalo podjetje IRGO Consulting d. o. o., ki sodi v strokovni vrh geotehnične in rudarske panoge v Sloveniji, s podizvajalci. Pri raziskavah bo sodelovala tudi Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, ki je pripravila Program geološko – geotehničnih raziskav na tem območju.

Ker je bil na tem območju v času obratovanja trboveljskega rudnika dnevni kop, zaradi katerega so se vrhnje plasti tal premešale, je nastala več deset metrov globoka plast “umetnih tal”. Z raziskavami, ki se bodo izvedle, želimo točno določiti sestavo tal in njihovo nosilnost. Na podlagi izsledkov raziskav pa se bo nato določilo potrebno sanacijo oziroma homogenizacijo tal. Stabilizacija tal je potrebna za namene priprave območja oz. spremembo namembnosti v obrtno industrijsko cono.


Terenske raziskave bodo dolgotrajne, izvedle se bodo do 20 metrov globoke vrtine, poleg tega pa se bo izkopalo tudi “brazdo”, dolgo 50 m,  globoko 5 m  in široko 2 m ter testno polje dolžine 30 m in širine 25 m na katerem se bo testno izvedla tudi homogenizacija tal. O poteku raziskav vas bomo sproti obveščali, prve konkretne rezultate pa pričakujemo konec avgusta oziroma začetek septembra.


Prosimo obiskovalce in sprehajalce, da se v prihodnjih mesecih ne zadržujejo na tem območju, da se omogoči nemoteno in varno izvajanje raziskav.


Predhodna novica z dne, 24.2.2021

GEOLOŠKE RAZISKAVE NA LAKONCI

Na območju Lakonce oziroma Frančiška polja se bodo predvidoma naslednji teden izvajale geološke raziskave tal. Izsledki raziskav nam bodo v pomoč pri načrtovanju posegov v prostor na območju, ki predstavlja velik razvojni potencial Trbovelj.

Geološke raziskave, ki bodo potekale, bodo obsežne, saj se bo izvedlo med 10 in 15 vrtin, globokih predvidoma 20 metrov. Z rezultati raziskave bomo tako dobili podatke, na podlagi katerih bomo lahko najbolj učinkovito izvedli infrastrukturno posodobitev območja in vzpostavitev primerne infrastrukture za podjetja.

Dela bodo potekala predvidoma en teden, občane pa pri tem prosimo, da se med deli ne zadržujejo na območju Lakonce.

Oglas

Popularno