ponedeljek, 15 julija, 2024
HomeHrastnikIzgradnja novih parkirišč v občini Hrastnik

Izgradnja novih parkirišč v občini Hrastnik

Nova parkirišča v občini

Občina Hrastnik se tako kot večina slovenskih občin spopada s pomanjkanjem parkirnih mest. Ta problematika je še posebej izrazita v stanovanjskih naseljih, kjer iskanje prostih parkirnih mest stanovalcem povzroča nemalo težav. Občina je zato pristopila k iskanju možnih rešitev, še posebej v naseljih, kjer je problematika najbolj pereča.

Novi log

Občina je v preteklih mesecih uspešno pridobila dve parceli v naselju Novi log A, B, C, D, E, na katerih bo uredila nova parkirna mesta.

Prva parcela je locirana ob stanovanjskem bloku Novi log 19 E, kjer se bodo dela pričela že v poletnih mesecih, novih 12 asfaltiranih parkirišč bo stanovalcem tako na voljo že v mesecu septembru, ko bodo vsa dela končana. Vrednost investicije je ocenjena na 70 tisoč evrov.

V sklopu zamenjave parcel s podjetjem Rudis d.o.o. je občina pridobila tudi parcelo nad zgornjimi stanovanjskimi bloki (Novi log A, B), kjer so v prvi fazi najprej predvidena rušitvena dela obstoječih starih objektov, v drugi fazi pa bo sledila izgradnja novega parkirišča.

Montigny

V predelu pri blokih Novi log 7 A, B (ulica »Montigny«) je občina odkupila parcelo s starim objektom. Občina je v proračunu že zagotovila sredstva v višini 15 tisoč evrov za rušenje objekta, po rušenje pa bo izdelana projektna dokumentacija za nova parkirišča.

Center Dola

Občina Hrastnik bo ob preurejanju prometnega režima v centru Dola pri Hrastniku porušila odkupljeno stanovanjsko hišo in uredila nujne dovoze zaradi dostave v poslovne lokale in zagotovila možnost parkiranja za uporabnike in stanovalce objekta Trg borce NOB 2.  

Oglas

Popularno