nedelja, 14 julija, 2024
HomeHrastnikKončan je projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save –...

Končan je projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Hrastnik«

Eden od izbranih projektov uvrščenih v Dogovor za razvoj Zasavske razvojne regije, ki sta ga maja 2018 podpisala Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Razvojni svet Zasavske razvojne regije, je Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik. Izbrani izvajalec gradbenih del,  podjetje AGM Nemec, je v mesecu septembru končalo vsa pogodbena dela.

Cilj projekta je bilo zmanjšanje emisij v vodi z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Občina Hrastnik bo z dobrimi 5 kilometri na novo zgrajenega kanalizacijskega omrežja in dodatnima fekalnima črpališčema dosegla zahtevano pokritost na javno kanalizacijsko omrežje.

Dobre 2,1 milijona evrov vreden projekt je v višini 1,8 milijona evrov finančno pokrit iz naslova Evropske unije in Republike Slovenije razliko pa je zagotovila Občina Hrastnik iz občinskega proračuna. Skupaj s stroški nadzora, opravljal ga je Zdenko Avflič s.p in stroški obveščanja javnosti, za katerega je skrbel Zavod ZON.si, skupni stroški projekta znašajo 2.190.033,76 €.

Z izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Hrastnik so izvajalci pričeli v začetku leta 2022.

Projekt je zajemal gradnjo omrežja na območjih Prapretna, Novega Loga, Veličkove ceste, Poti Josipa Brinarja, Ceste padlih borcev in Poti na Kal.

Oglas

Popularno