nedelja, 14 julija, 2024
HomeMoravčeKoordinacijski odbor Občine Moravče, Industrije apna Kresnice in vasi Dešen sprejeli letošnji...

Koordinacijski odbor Občine Moravče, Industrije apna Kresnice in vasi Dešen sprejeli letošnji program dela

V četrtek, 26. januarja 2023, se je v Dešnu sestal Koordinacijski odbor v sestavi: dr. Milan Balažic, župan Občine Moravče, Andraž Lipolt, predstavnik Industrije apna Kresnice (IAK), Marko Jančar, predsednik Krajevne skupnosti Dešen, Janez Vidic, podžupan Občine Moravče, prisotnih pa je bilo tudi nekaj občanov Dešna. Po dogovoru vseh treh strani je bil v skladu s podpisanim »Sporazumom med Občino Moravče, krajevno skupnostjo Dešen in IAK« sprejet program dela za leto 2023: 1. IAK bo v letošnjem letu izvedla generalni remont drobilne naprave; 2. IAK bo do konca oblikovala kvalificirano vzdrževalno ekipo; 3. Občina Moravče in IAK v letošnjem letu skleneta pogodbo o prenosu lastništva ceste Dešen (kamnolom) – Zapodje (do meje z Občino Litija). Po prenosu bo Občina Moravče v proračunu 2024-2025 izvedla in financirala rekonstrukcijo omenjene ceste; 4. IAK bo skladno z dovoljenji izvajala ukrepe preprečevanja prašenja. V ta namen je v načrtu izvedba vrtine za črpanje vode; 5. IAK bo izvajala sanacijo opuščenega dela kamnoloma in v ta namen uporabila razpoložljivo jalovino; 6. IAK bo izvajala varni način razstreljevanja; 7. V dogovoru med Občino Moravče in IAK se preuči možnosti za širjenje kamnoloma v nasprotni smeri od vasi Dešen; 8. Ob prisotnosti vseh treh strani bo izveden obhod robov kamnoloma in dogovor o zavarovanju z ograjo, kamenjem ali drevesi; 9. Koordinacijski odbor se znova sestane čez tri mesece in preveri uresničevanje programa dela za leto 2023. Morebitna uporaba »rdečega telefona« za namene takojšnjega odziva na nepredvidene razmere je v funkciji.

Oglas

Popularno