sobota, 22 junija, 2024
HomeHrastnikKurjenje komunalnih odpadkov je prepovedano

Kurjenje komunalnih odpadkov je prepovedano

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje obvešča občane, da kurjenje vrtnih odpadkov v strnjenih naseljih ni dovoljeno in predstavlja kršitev določb odlokov o ravnanju s komunalnimi odpadki občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Prav tako je prepovedano tudi sežiganje drugih komunalnih odpadkov na prostem.

Za tovrstne kršitve je določena globa v višini 200 EUR za fizično osebo, ki ravna v nasprotju z določili odloka.

Opozarjamo tudi na prepoved kurjenja, sežiganja in uporabe odprtega ognja v naravnem okolju, kar sodi v pristojnost nadzora Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki deluje v okviru Ministrstva za obrambo.

V naravnem okolju pa je prepovedano tudi kurjenje odpadkov kot npr. odpadne gume, odpadna plastika, odpadna embalaža itd., Nadzor nad tem področjem izvaja Inšpektorat za kmetijstvo in okolje.

V naravnem okolju se sme kuriti le slamo in druge naravne nenevarne materiale rastlinskega izvora.

Kurjenje odpadkov v naravi je prepovedano ne glede na to, ali gre za javne ali zasebne površine.

Oglas

Popularno