Modernizacija ulic v zagorski občini se nadaljuje

720

Lepo vreme je naklonjeno izvajalcem del, ki v Zagorju opravljajo dela v sklopu modernizacije mestnih ulic in nekaterih odsekov lokalnih cest. Tako je že zaključeno asfaltiranje 1000 metrskega odseka lokalne ceste Podpadež-Osredek v KS Podkum in odseka ceste v Podvinah ter na Savski cesti, prav tako pa je zaključena modernizacija Vrtne ulice. Ta teden bo zaključeno asfaltiranje cestišča na Fakinovi ulici in delu Partizanske ceste. Gradbena dela trenutno tečejo na Prešernovi in Marnovi ulici ter v Naselju Srečka Kosovela – 1. pentlja.