ponedeljek, 15 julija, 2024
HomeKronikaModri coni v Zagorju

Modri coni v Zagorju

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je dne 3. 4. 2023 sprejel sklep o določitvi dveh območij kratkotrajnega parkiranja oz. dveh »modrih con«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2023.

Modra cona bo označena ob mestni ploščadi (nasproti objekta Zdravstveni dom Zagorje ob Savi) in pri stavbi Uprave Občine Zagorje ob Savi in Upravne enote.

Pravilo modre cone pri stavbi Uprave Občine Zagorje ob Savi in Upravne enote (na naslovu Cesta 9. avgusta 5) bo veljalo med 8.00 in 15.00 uro, pravilo modre cone ob mestni ploščadi (nasproti objekta Zdravstveni dom Zagorje ob Savi) bo veljalo med 6.00 in 13.00 uro.

Parkirna mesta v modri coni so ločena od vozišča s  talno označbo modre barve in s prometno signalizacijo oz. tablami ob vstopu in izstopu z modre cone. V modro cono spadajo tudi javna parkirna mesta za invalide in polnilnice za električna vozila!

Parkiranje je brezplačno.

V modri coni sme parkiranje trajati neprekinjeno največ dve uri, kar velja le za delavnike od ponedeljka do petka.

Po izteku dovoljenega časa dveh ur mora voznik vozilo odpeljati z modre cone.

Ob sobotah, nedeljah ter na dela proste praznike je parkiranje časovno neomejeno oz. pravilo modre cone ne velja.

Voznik mora pri parkiranju v modri coni označiti natančen čas prihoda na vidnem mestu v vozilu, npr. s parkirno uro, odloženo na armaturni plošči.

Pravila uporabe in višino globe za prekršek določa 68. člen Zakona o pravilih cestnega prometa- ZPrCP (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20).

Modra cona bo omogočila več prostih parkirišč, zato hvala za vašo strpnost in razumevanje.

Označba območja kratkotrajnega parkiranja oz. »modrih con« bo sledeča:

Oglas

Popularno