ponedeljek, 15 julija, 2024
HomePredstavljenoNačrtovana gradnja večstanovanjskega objekta v Kisovcu

Načrtovana gradnja večstanovanjskega objekta v Kisovcu

Stanovanjsko podjetje Zagorje namerava v starem trškem jedru Lok, na severnem delu ureditvenega območja naselja Kisovec, zgraditi novo stanovanjsko stavbo s 24 stanovanji različnih velikosti, s pripadajočimi parkirnimi mesti za vozila. Gradnja naj bi se začela predvidoma spomladi leta 2022.

V preteklosti je na tem območju že stal večstanovanjski objekt, ki pa so ga pred leti porušili. Občina Zagorje ob Savi je leta 2009 za to območje izdelala občinski podrobni prostorski načrt za območje »Loke« v Kisovcu, saj je investitor, ki je kupil zemljišče, na tem mestu že nameraval zgraditi nova stanovanja.

Zaradi stečajnega postopka, v katerem se je znašel investitor, do gradnje ni prišlo, je pa zemljišče, na katerem naj bi stal objekt, lani kupilo Stanovanjsko podjetje Zagorje, ki je izrazilo željo po ponovni preučitvi možnosti stanovanjske gradnje, a za stavbo z drugačno strukturo stanovanj, kot je bila načrtovana v prvem OPPN ter z novo umestitvijo načrtovanega objekta v prostor.

Občina Zagorje ob Savi mora zato pripraviti spremembe in dopolnitve že obstoječega občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Loke« v Kisovcu. Prva faza sprememb in dopolnitev dokumenta zajema zbiranje pripomb in predlogov zainteresirane javnosti, ki si lahko na spletni strani Občine Zagorje ob Savi ogleda izhodišča za pripravo OPPN, morebitne predloge ali pripombe pa lahko do vključno 19. oktobra 2020 pošlje po e-pošti na naslov: obcina.zagorje@zagorje.si ali po navadni pošti na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

Oglas

Popularno