sobota, 22 junija, 2024
HomeKronikaNove investicije v Splošni bolnišnici Trbovlje

Nove investicije v Splošni bolnišnici Trbovlje

Po daljšem času in napornem obdobju spopadanja z epidemijo, je zaključena prva večja investicija v Splošni bolnišnici Trbovlje. In sicer gre za nakup in montažo nove operacijske mize z razsvetljavo v glavni operacijski sobi.

Zadnja večja investicija v Splošni bolnišnici Trbovlje je bila energetska obnova treh stavb, ki je bila zaključena v oktobru 2019, potem pa nam je epidemija Covid 19 preusmerila prioritete v nujno opremo za zdravljenje covidnih bolnikov (nakup respiratorjev, sanitetnega materiala ter prenova prostorov neakutne bolnišnične obravnave, kjer je v času epidemije deloval Covid oddelek). Ob umirjanju epidemije pa smo se v bolnišnici ponovno posvetili nekaterim v preteklosti že načrtovanim, pa tudi nekaterim novim investicijam, s katerimi bomo dvignili nivo zdravljenja in oskrbe bolnikov, izboljšali delovne pogoje zaposlenim ter omogočili uvedbo novih dejavnosti oz. programov.


Tako je bila torej zaključena prva investicija v tem ciklusu, in sicer nabava in montaža nove operacijske mize z razsvetljavo, katere ocenjena vrednost je bila 230.000 € brez DDV na podlagi ocene v DIIP. Na podlagi izvedenega postopka javnega naročila pa bo vrednost investicije nižja, in sicer skoraj 140.000 € brez DDV.

V okviru operacijskega bloka se operacije opravljajo na operacijskih mizah iz leta 1995 in 2006, zato je bilo nujno potrebno nadomestiti najstarejšo mizo, ki je resnično dotrajana in z zastarelo tehnologijo. Med operacijami se uporablja teleskopska operacijska halogenska razsvetljava iz leta 2003, ki poleg velike električne porabe med delovanjem tudi viša temperaturo v delovnem območju.


Nova operacijska miza dosega najvišje kakovostne standarde, ima visoko stopnjo stabilnosti, prilagodljivosti in omogoča dodajanje različnih pripomočkov. Nove operacijske luči zagotavljajo izjemno svetilnost pri vseh nastavitvah, LED tehnologija pa je energetsko varčnejša in omogoča bolj zdravo delovno okolje.


Izpeljali smo tudi nakup sodobnega ginekološkega stola, ki bo nadomestil dotrajan stol za preglede pacientk v ginekološki ambulanti na ginekološko porodnem oddelku. Vrednost investicije je 7.355 € brez DDV. Ginekološki stol/miza je opremljen s 3 motorji za popolno
prilagoditev in omogoča tudi ležeč položaj pacientke.
V načrtu imamo še naslednje investicije, za katere so bili že izdelani DIIP-i:
– nabava klasičnega digitalnega RTG aparata,
– nabava naprave za računalniško tomografijo (CT),
– prenova ambulante za endoskopsko diagnostiko,
– kompletna prenova IT in telefonije, vključno z optiko, v vseh bolnišničnih zgradbah,
– prenova porodnih prostorov porodnega oddelka,
– prezračevanje in hlajenje obeh operacijskih dvoran (kar dopolnjuje predstavljeno pridobitev
v okviru posodobitve operacijskih dvoran),
– prenova kuhinje,
– sanacija stanovanj.
Načrtuje pa se tudi investicija v kompletno urejanje mirujočega prometa na območju bolnišnice z vsaj 130 novimi parkirnimi mesti, za ta namen že potekajo postopki menjave zemljišč ter priprava ustreznega OPPN in ostalih potrebnih aktov.

Oglas

Popularno