ponedeljek, 15 julija, 2024
HomeMoravčeObčinski svet sprejel rebalans proračuna za leto 2023, osnutek statuta Občine Moravče...

Občinski svet sprejel rebalans proračuna za leto 2023, osnutek statuta Občine Moravče in osnutek poslovnika

Občinski svet Občine Moravče je v sredo, 25. januarja 2023, na predlog župana dr. Milana Balažica sprejel rebalans proračuna za leto 2023. Z njim so zagotovljena sredstva za izvedbo letošnjih gradbenih projektov in za delovanje porabnikov občinskega proračuna. Največ denarja je namenjeno dokončanju gradnje novega dela Osnovne šole Jurija Vege in športne dvorane, pa tudi za energetsko sanacijo starega dela šole. Občinski svet je prav tako sprejel osnutka Statuta Občine Moravče in Poslovnika Občinskega sveta, za katera je bila potrebna dvotretjinska večina vseh svetnikov. Imenovan je bil Nadzorni odbor Občine Moravče in odgovorna urednica »Novic iz Moravške doline« mag. Tatjana Čop. Občinski svet je potrdil investicijski projekt izgradnje kanalizacije v Češnjicah pri Moravčah z nadgradnjo moravške čistilne naprave. V poročilu o tekočih projektih pa je bilo največ pozornosti namenjeno zadnjim pripravam za začetek gradnje Doma starejših občanov in lekarne v Moravčah.

Oglas

Popularno