torek, 16 julija, 2024
HomeKronikaPravilnik o pomoči pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja sprejet. Kako do pomoči...

Pravilnik o pomoči pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja sprejet. Kako do pomoči ?

Energetski krč po vsem svetu je povzročil močno povišane cene zemeljskega plina in premoga. Posledično se je ogrevanje podražilo tudi pri nas in ga že čutijo marsikje po državi. Na Občini Trbovlje se zavedamo, da bo nekatere občane energetska kriza prizadela, zato smo začeli s pripravo vzpostavitve ukrepov za pomoč najbolj prizadetim.

Na današnji redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje je bil sprejet Pravilnik o pomoči pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja v občini Trbovlje v času ogrevalne sezone 2021/2022. Pravilnik bo stopil v veljavo s 1. januarjem 2022 in se bo uporabljal do konca te ogrevalne sezone oziroma do 31. maja 2022.

Vlagatelj za pomoč bo moral izpolnjevati tri pogoje:

  1. Imeti stalno in dejansko bivališče v občini Trbovlje;
  2. Stanovanjska enota mora biti priključena na daljinsko ogrevanje;
  3. V mesecu oddaje vloge vlagatelj ni upravičen do pomoči pri plačilu stroškov ogrevanja iz drugih virov (npr. izredna denarna socialna pomoč).

Merilo za pridobitev pomoči pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja je mesečni neto dohodek, prejet v mesecu pred oddajo vloge, ki:

  • za samsko osebo znaša do 800,00 EUR,
  • za družine znaša do 450,00 EUR na družinskega člana.

Vlagatelj bo uveljavljal pomoč pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja s posebno vlogo, ki jo bo z dokazili (plačilna lista, izpisek iz katerega je razvidna višina pokojnine, odločba Zavoda RS za zaposlovanje, iz katerega je razvidna višina nadomestila za brezposelnost, itd.) in računom za daljinsko ogrevanje moral oddati po pošti ali na sedežu RKS – Območno združenje Trbovlje, in sicer vsak torek v mesecu med 8. in 12. uro in 15. in 17. uro.

Vlagatelj bo moral pred oddajo vloge za pomoč pri plačilu stroškov ogrevanja uveljavljati druge možne oblike pomoči za ta namen (izredna denarna socialna pomoč oziroma druge oblike pomoči za ta namen). Pomoč pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja se bo dodelila za največ dva meseca v ogrevalni sezoni 2021/2022, in sicer v višini polovičnega zneska stroškov daljinskega ogrevanja stanovanjske enote, vendar največ do višine 70,00 EUR na mesec.

O upravičenosti do pomoči bo odločala komisija, sestavljena iz predstavnikov občine, pristojnega CSD in RKS – Območnega združenja Trbovlje. S pomočjo pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja želimo doseči tiste občanke in občane, ki jih bo kriza najbolj prizadela.

Oglas

Popularno