nedelja, 14 julija, 2024
HomeMoravčePRIPRAVLJEN PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE MORAVČE

PRIPRAVLJEN PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE MORAVČE

Za sejo Občinskega sveta Občine Moravče, ki je sklicana v sredo, 17. februarja 2021, v skladu z epidemiološkimi navodili in priporočili, je župan Občine Moravče skupaj z občinsko upravo pripravil rebalans proračuna 2020-2021. Največja sprememba so dodatna velika sredstva za izgradnjo prizidka k osnovni šoli Jurija Vege in sodobne športne dvorane. Prav tako so zagotovljena sredstva za drugi dve veliki investiciji, kjer pa večino stroškov nosita država in zasebni kapital: za nadaljevanje izvedbe projekta izgradnje zahodne obvoznice in začetek gradnje doma za starejše občane. V predlogu rebalansa proračuna je velik poudarek dan varstvu in vzgoji predšolskih otrok, osnovnemu šolstvu (vključno s prevozom otrok), zdravstveni oskrbi, socialnemu varstvu (pomoč družinam, varstvo invalidov, starih in materialno ogroženih), varstvu pred naravnimi nesrečami (vzdrževanje sistema Civilne zaščite) in sistemu reševanja (Gasilska zveza), gradnji občinskih cest (predvidena je ureditev in asfaltiranje 22 cestnih odsekov), dokončanju kanalizacijskih projektov, novim vodovodom, programom v kulturi, športu, turizmu in varovanju okolja ter naravne dediščine. Z Načrtom razvojnih programov pa se poudarki prenašajo na nadaljnje investicije v cestno infrastrukturo, na spodbujanje razvoja malega gospodarstva in stanovanjske gradnje. Potrditvi rebalansa proračuna bo že v zgodnji jeseni sledila priprava novega občinskega proračuna za leti 2022-2023.

župan občine Moravče
Oglas

Popularno