ponedeljek, 15 julija, 2024
HomeLitijaPrometni režim in dostopnost do železniške postaje Litija v času prenove

Prometni režim in dostopnost do železniške postaje Litija v času prenove

V zvezi z nadgradnjo in ureditvijo železniške postaje Litija je v nadaljevanju predloženo sledeče obvestilo  za javnost:

Za obnovo železniške postaje Litija je bila dne 10. 1. 2024 podpisana pogodba s konzorcijem podjetij SŽ – ŽGP Ljubljana d. d. in CGP d. d.. Prenova železniške postaje Litija bo obsegala gradnjo dodatnega tira, ki bo namenjen ustavljanju potniških vlakov na relaciji Litija–Ljubljana, obnovo obstoječih tirov, gradnjo dveh novih otočnih peronov z vso pripadajočo opremo in nadstrešnicami, ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter vozne mreže. Predvidena je tudi obnova obstoječega podhoda in vgradnja dvigal, izvedba javnih sanitarij za potnike ter ureditev parkirišča in avtobusnega obračališča ob postaji.

Izvajalec bo predvidoma v začetku aprila 2024 pričel z izvedbo del. Pred pričetkom del bo gradbišče urejeno oz. ograjeno na način, da prehajanje iz ene strani železniške postaje na drugo preko obstoječega podhoda ne bo več mogoče. Prehajanje bo mogoče zgolj preko bližnjega cestnega nadvoza. Za dostopanje potnikov na peron ob prihodu vlaka bodo preko tirov urejeni koridorji. Delovanje železniške postaje bo v času načrtovanih gradbenih del potekalo večinoma nemoteno.

Prav tako menimo, da je smiselna dodatna informacija zgolj v zvezi s parkiriščem in sicer:
Trenutno je v teku priprava projektne dokumentacije za ureditev parkirišča in avtobusnega obračališča ob železniški postaji. Pričetek izvedbe del je predviden v mesecu juniju. V času obnove bo na območju obstoječega parkirišča onemogočeno parkiranje. Občina Litija v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo, ki je investitor obnove železniške postaje Litija, proučuje možnost zagotovitve nadomestnega parkirišča za čas gradnje.

Zaključek vseh del je predviden do 30.01.2025.

Oglas

Popularno