ponedeljek, 15 julija, 2024
HomeHrastnikPRONACUL na EUSAIR Forumu

PRONACUL na EUSAIR Forumu

Ustvarjalci Jadransko-jonskega programa Interreg V-B, bolj znanega pod imenom ADRION, ki je eden izmed instrumentov za izvajanje kohezijske politike EU, so povabili Regionalno razvojno agencijo Zasavje, da predstavi projekt PRONACUL na 7. letnem forumu EUSAIR, ki je potekal v Tirani (Albanija) med 16. in 18. majem 2022. Forum za implementacijo Strategije EU-ja za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) je potekal pod geslom »Kulturna izmenjava EU – mladi – zrak« in je bil zasnovan kot dogodek z odličnimi možnostmi povezovanja in izmenjave izkušenj, ki je vključeval navdihujoče govorce in ponudil priložnosti za predstavitev in izmenjavo najboljših praks.

Regionalna razvojna agencija Zasavje je predstavila PRONACUL na temo »Po poti trajnostnih turističnih destinacij naravne in kulturne dediščine v luči izmenjav novih inovativnih pristopov in modelov na podlagi izkušenj projektov na programu ADRION« ter aktivno sodelovala na panelu »Trajnostni in odgovorni turizem«, kjer je potekala razprava o »zelenih« načinih potovanj in novih poteh za pravilno rabo naravne in kulturne dediščine v turistične namene. Predstavitev PRONACUL-a je temeljila na doseženih rezultatih projekta, učinkih, izvedenih aktivnostih, bodočih aktivnostih ter pilotnih projektih s poudarkom na investicijah s posebnim inovativnim in demonstrativnim značajem, med katerimi je bil predstavljen tudi električni kombi, ki v občini Zagorje ob Savi povezuje 7 območij Nature 2000 z Rudarskim muzejem Zagorje.

Na Forumu so sodelovali vodje projektov, ministri za zunanje zadeve in evropska sredstva, člani Evropske komisije, ustrezni deležniki in širša javnost, ki so predstavili poglede o prihodnosti Strategije in njeni vlogi pri reševanju ključnih vprašanj v regiji ADRION. Dogodek je bil namenjen tudi povečanju prepoznavnosti EUSAIR-ja in razmisleku o izrazitem napredku, ki se odraža v dosežkih zadnjega leta v okviru udejanja Strategije, kjer so udeleženci izvedeli več o pobudah in projektih v jadransko-jonski regiji glede na različna strokovna področja in možnostih za sodelovanje tudi v naslednjem programskem obdobju.

Oglas

Popularno