torek, 16 julija, 2024
HomeKronikaTo jesen v Trbovljah: 4.800 metrov novih kolesarskih površin, nadstrešnice za kolesa...

To jesen v Trbovljah: 4.800 metrov novih kolesarskih površin, nadstrešnice za kolesa in ozelenitev mesta

Z veseljem sporočamo, da Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah prihaja v zaključno fazo, saj je oziroma bo izvajalec v poletnih mesecih uspel izvesti 90 % vseh gradbenih del. Z izvedbo operacije in umestitvijo 4.800 metrov novih kolesarskih površin na sever in jug mesta bomo s kolesarskimi površinami povezali celotno mesto in omogočili dnevno migracijo občanov. Poleg kolesarskih površin bodo na novo urejena parkirišča za e-kolesa z nadstreški z možnostjo zaklepa koles. Investicija bo zaključena jeseni, natančneje 15. septembra. Kaj nas še čaka?

Do 15. avgusta bodo gradbena dela potekala izključno na odseku Lafarge Cement – most čez Savo, od 15. avgusta do prve polovice septembra pa se bodo dela zaključila na območju trgovine Lidl ter v mestnem parku. S tem bodo zaključena tudi vsa gradbena dela. V avgustu se bo izvedla tudi finalizacija talnih obeležb, zato voznike prosimo, da so pri vožnji pozorni na stožce na oziroma ob cesti. Prav tako bo v sklopu zaključnih del nameščena nova prometna signalizacija (prometni znaki).

Veseli nas, da smo z izvedbo projekta lahko uredili tudi dodatno zasaditev oziroma ozelenitev nekaterih delov našega mesta. Narejene so bile štiri hortikulturne ureditve in sicer pri Lafarge Cementu, na območju od Hoferja do Petrola, na odseku od Spektra do križišča na Trgu revolucije in v rondoju na Trgu revolucije. Hortikulturne ureditve so zajemale zasaditev travnatih površin, dreves, grmičevja in cvetja.

Kolesarske površine urejamo s ciljem, da bi se občani po opravkih odpravili s kolesom. Prav tako želimo povečati uporabo koles tudi pri tistih občankah in občanih, ki trenutno za dostop do železniške postaje uporabljajo avtomobil. Z vzpostavitvijo kolesarske infrastrukture in večjo uporabo koles želimo zmanjšati emisije toplogrednih plinov in emisije PM10 iz prometa. Gradnja se je pričela v letu 2022 in bo končana v letu 2023.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna investicija znaša 2.262.263,78 EUR, od tega predstavlja prispevek EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 1.317.731,55 EUR, prispevek Ministrstva za infrastrukturo 329.432,89 EUR in lastna sredstva Občine 615.099,34 EUR.

Oglas

Popularno