sobota, 22 junija, 2024
HomePredstavljenoTrboveljski gasilci z novim gasilskim vozilom

Trboveljski gasilci z novim gasilskim vozilom

Občina Trbovlje je skupaj z gasilci PGD Trbovlje-mesto in podjetjem MF plus d.o.o., ki bo vozilo dostavilo, podpisala pogodbo o prevzemu nove gasilske avtocisterne, ki za občino predstavlja pomembno pridobitev na področju zagotavljanja zadostne količine gasilne vode, kar je seveda nujno potrebno v primeru večjih požarov in zagotavljanju vodooskrbe prebivalcev, v primeru okvar na vodovodu.

Vozilo je vredno nekaj več kot 240.000 evrov, pri čemer bo Občina Trbovlje krila predvidoma skoraj 80 % vrednosti, preostanek pa bo kril PGD Trbovlje-mesto.

Vozilo bo imelo rezervoar za 6.000 litrov vode, kar pomeni za polovico večjo količino vode, ki jo trenutno lahko gasilci prevažajo z vozili vseh štirih gasilskih društev v občini. V Trbovljah imamo dobro razvito hidrantno omrežje, medtem, ko na težje dostopnih območjih ne razpolagamo z dovolj velikimi količinami vode, zato je zelo pomembno, da bo novo vozilo nekoliko manjše, a zato lažje za obvladovanje, hkrati pa bo z njim mogoče priti tudi na bolj zahtevna območja.

Novo gasilsko vozilo bo vsebovalo vso potrebno standardno opremo, predpisano za takšen tip vozila, poleg tega pa bo imelo tudi dodatno opremo, in sicer za prečrpavanje vode ob poplavah, štiri izolirne dihalne aparate, ki se uporabljajo za notranje napade v goreče objekte ter higiensko steno za dekontaminacijo, tako da se bo vozilo lahko uporabljalo tudi za druge namene.

Vozilo bo predvidoma predano v uporabo v mesecu oktobru 2021, mesecu požarne varnosti. Občani bodo imeli možnost spoznati novo pridobitev na večji gasilski vaji, ki jo načrtujejo trboveljski gasilci.

Ob tej priložnosti se je Marko Zaletel, predsednik PGD Trbovlje-mesto zahvalil Občini Trbovlje in Gasilski zvezi Trbovlje, katere predstavniki so bili tudi prisotni na podpisu pogodbe, za vso pomoč in trud hkrati pa je izrazil zadovoljstvo glede nove pridobitve, ki jo bodo v PGD Trbovlje-mesto dobili v letošnjem letu.

Trboveljski gasilci tako v zadnjem letu in pol stopajo po novi poti z boljšo organiziranostjo ter z več sredstvi, ki so nastala (ostala) zaradi reorganizacije. Povedano drugače, z isto višino sredstev bo/je narejenega bistveno več za trboveljsko gasilstvo kot v preteklosti.

Oglas

Popularno