nedelja, 14 julija, 2024
HomeKronikaZaključeno urejanje Ekonomsko poslovne cone v Zagorju

Zaključeno urejanje Ekonomsko poslovne cone v Zagorju

Po enem letu od začetka gradbenih del se je zaključil projekt Ekonomsko poslovne cone Zagorje, ki stoji v neposredni bližini Evroparka v Zagorju.

S tem je zaključen prvi od dveh velikih projektov v Zagorju, ki sta dobila potrjena evropska sredstva. Ureditev Ekonomsko poslovne cone Zagorje je bil sploh prvi potrjen projekt v okviru Dogovora za razvoj Zasavske razvojne regije v Zasavju in je eden ključnih projektov Občine Zagorje ob Savi v okviru Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

V sklopu del je bila urejena gospodarsko javna infrastruktura na območju cone, ki bo mikro, malim in srednjim podjetjem omogočala ustrezne pogoje za delo. Občina Zagorje je uspela že pred urejanjem prodati štiri od petih karejev, z veseljem pa ugotavljamo, da so se za nakup odločila domača podjetja, ki so prepoznala dobro priložnost za delo v domači občini.

»S tem bodo v naši občini ohranjena obstoječa delovna mesta in ne dvomim, da bodo odprta tudi nova, kar je v tem času zagotovo zelo spodbudno. Tega se na Občini Zagorje ob Savi zavedamo, zato skušamo z ustvarjanjem najboljših pogojev za razvoj poslovnih idej pomagati našim gospodarstvenikom,« je ob tem povedal župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan.

Podjetja, ki so kupila prostore so: Sepro G, gradnja in vzdrževanje objektov d. o. o., Hilman, elektro in strojne inštalacije d. o. o. in podjetje Gobovc d. o. o. z Izlak, ki je kupilo dva kareja.

Naložbo, vredno 652.771,57 evr z DDV, sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Evropska unija iz kohezijskega sklada in Ministrstvo za  gospodarski razvoj in tehnologijo bosta prispevala 524.296,65 evr, preostanek je zagotovila Občina Zagorje ob Savi.


Predhodna novica z dne, 10.12.2020

Urejanje Ekonomsko poslovne cone v Zagorju

Občina Zagorje je z izbranim izvajalcem del, podjetjem AGM Nemec, d. o. o., ta teden opravila uvedbo v delo za ureditev Ekonomsko poslovne cone Zagorje ob Evroparku.

V sklopu del bodo uredili gospodarsko javno infrastrukturo na območju bodoče cone, ki bo mikro, malim in srednjim podjetjem omogočala ustrezne pogoje za delo. Gre za prvi potrjen projekt v regiji, ki bo sofinanciran v okviru Dogovor za razvoj Zasavske razvojne regije in je eden ključnih projektov Občine Zagorje ob Savi v okviru Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Celotna naložba je ocenjena na 989.445,46 EUR in je upravičena do sofinanciranja v višini 811.020,87 EUR.

Za cono velja veliko zanimanje podjetnikov, saj so štirje od petih karejev že prodani domačim podjetjem.

Oglas

Popularno