torek, 16 julija, 2024
HomeHrastnikV Hrastniku se začenja izgradnja dodatnega kanalizacijskega omrežja

V Hrastniku se začenja izgradnja dodatnega kanalizacijskega omrežja

Eden od izbranih projektov, uvrščenih v Dogovor za razvoj Zasavske razvojne regije, ki sta ga maja 2018 podpisala Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Razvojni svet Zasavske razvojne regije, je Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik. Izvajalec gradbenih del je podjetje AGM Nemec, prvi stroji pa bodo na terenu že v prihodnjem tednu.

Cilj projekta je zmanjšanje emisij v vodi z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Občina Hrastnik bo z dobrimi 5 kilometri na novo zgrajenega kanalizacijskega omrežja in dodatnima fekalnima črpališčema dosegla 99,52 odstotno priključenost na javno omrežje.

Dobra 2,2 milijona evrov vreden projekt bo v višini 1,8 milijona evrov finančno pokrit iz naslova Evropske unije in Republike Slovenije, preostanek bo krit iz občinskega proračuna.

Z izgradnjo sekundarne kanalizacije v občini Hrastnik bodo izvajalci pričeli v sredini prihodnjega tedna na območju naselja Pot na Kal, kjer bodo zgradili skoraj 900 metrov novega omrežja. V času del, ta so predvidena do konca julija 2022, bo cesta občasno popolnoma zaprta.

V letošnjem letu bodo z izgradnjo kanalizacijskega omrežja nadaljevali še na območju Prapretna, Novega loga, Veličkove ceste, Pot Josipa Brinarja ter na Cesti padlih borcev. Izvajalci ocenjujejo, da bi z gradbenimi deli ob ugodnih vremenskih pogojih lahko zaključili do konca tega leta, skrajni rok je jesen 2023. Tako bo letošnje leto v Hrastniku na naštetih območjih v znamenju težkih gradbenih del, zato ob tem pozivamo vse občanke in občane, naj bodo strpni. O delnih in popolnih zaporah bomo obveščali preko medijev, občinske spletne in facebook strani, prebivalcem na dotičnih območjih pa bomo obvestila o pričetku del pustili tudi v nabiralniku.

Dodajamo še obvestilo izvajalca del:
Podjetje AGM Nemec d.o.o. obvešča o pričetku del na cesti LZ 122931 Cesta Adama Dušaka, odsek 623801 Bartolo – Pot na Kal. Zaradi izgradnje kanalizacije se bo zapora ceste postavila v sredo, 23. 2. 2022, in bo postavljena do predvidoma 31. 7. 2022.  Dela se bodo izvajala od 7. ure zjutraj do 17. ure popoldan, po etapah. Z deli bodo pričeli pri stanovanjski hiši Pot na Kal 13 in nadaljevali navzdol. Obvoza žal ni mogoče vzpostaviti, zato bodo izvajalci o lokaciji postavljene zapore obveščali sproti. 

Oglas

Popularno