nedelja, 14 julija, 2024
HomePredstavljenoV Trbovljah potrjen že tretji EU projekt

V Trbovljah potrjen že tretji EU projekt

Z veseljem sporočamo, da je Občina Trbovlje upravičena do nepovratnih sredstev v višini skoraj 500.000 evrov za operacijo »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Občina Trbovlje«. Skoraj 400.000 evrov sredstev  bo Občina Trbovlje prejela s strani Evropske unije, nekaj manj kot 100.000 evrov pa državnih sredstev. Celotna vrednost investicije sicer znaša dobrih 860.000 evrov.

EU projekt
nepovratna sredstva

V okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save v Občini Trbovlje bo v Trbovljah zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju, ki je v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi z ustrezno stopnjo čiščenja, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda z namenom zmanjšanja vplivov na okolje.

Trbovlje tako delajo korak k čistejši naravi. Izgradnja kanalizacije bo prispevala k zmanjševanju emisij v vode, k kakovostnejšemu okolju v občini Trbovlje ter bo pomembno prispevala za skoraj 100 % priključenost območja z več kot 2000 PE na gospodarsko javno infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda oziroma kanalizacijo.

V Trbovljah potrjen že tretji od skupno štirih EU projektov v sklopu uredbe za razvoj regij. V preteklem letu sta bila tako potrjena že projekta izgradnje Zasavskega podjetniškega inkubatorja in Infrastrukturne posodobitve obrtno industrijske cone Nasipi.

Oglas

Popularno