torek, 16 julija, 2024
HomeHrastnikZ izgradnjo infrastrukture do zmanjšanja emisij v vodi

Z izgradnjo infrastrukture do zmanjšanja emisij v vodi

Hrastnik, 14. 12. 2022. Eden od izbranih projektov, uvrščenih v Dogovor za razvoj Zasavske razvojne regije, ki sta ga maja 2018 podpisala Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Razvojni svet zasavske regije, je Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik. Izvajalec gradbenih del je podjetje AGM Nemec, dela so v polnem teku.

Cilj projekta je zmanjšanje emisij v vodi z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in s tem izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Občina Hrastnik bo z dobrimi petimi kilometri na novo zgrajenega kanalizacijskega omrežja in dodatnima fekalnima črpališčema dosegla 98-odstotno priključenost na javno omrežje.

Izgradnja sekundarne kanalizacije trenutno poteka na območju Veličkove ceste in na Poti Josipa Brinarja. V letošnjem in prihodnjem letu ­­­­­– ko bodo vremenske razmere dopuščale – pa se bodo dela nadaljevala še na območju Novega loga in na Cesti padlih borcev.

Dobra 2,2 milijona evrov vreden projekt bo v višini 1,8 milijona evrov finančno pokrit iz naslova Evropske unije in Republike Slovenije, preostanek pa iz občinskega proračuna.

Oglas

Popularno