torek, 16 julija, 2024
HomeMoravčeŽupan dr. Milan Balažic o novem občinskem prostorskem načrtu: Na polno velja...

Župan dr. Milan Balažic o novem občinskem prostorskem načrtu: Na polno velja upoštevati investicijske namere in pobude občanov za stanovanjski in gospodarski namen

Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic se je danes sestal s strokovnjaki, ki pripravljajo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Moravče. Razlogi za te spremembe so naslednji: 1. Občina je zaradi pojava opravljanja okoljsko spornih dejavnosti in posledic za zdravje prebivalcev v občini spremenila politiko do varstva okolja: območja pridobivanja mineralnih surovin so bistveno preobsežna in v turistično-kmetijsko zeleni občini nesprejemljiva, saj s svojo dejavnostjo močno omejujejo razvoj drugih, ki so v strateškem interesu Občine; 2. V nov načrt se vključujejo kratkoročno in  dolgoročno načrtovane investicije: dom starejših občanov, zahodna obvoznica, nogometne tribune, trgovski center kmetijske zadruge, obrtno-podjetniška cona, trško jedro z vpadnico, severna obvoznica z urbanizacijo Čebulovne; 3. V nov načrt so vključene spremembe, ki se nanašajo na razvojno politiko Občine na področju gospodarstva in turizma; in 4. V načrt bodo po besedah župana maksimalno vključene spremembe namenske rabe prostora zaradi investicijskih namer in pobud občank in občanov Občine Moravče za stanovanjski in gospodarski namen. Nov občinski prostorski načrt se približuje zaključni fazi usklajevanja, tako da ga bo Občinski svet Občine Moravče predivoma lahko sprejel pred poletjem 2023.

 

Oglas

Popularno