nedelja, 14 julija, 2024
HomeHrastnikDirektor ZD Hrastnik novemu direktorju zavod predaja v dobri kondiciji

Direktor ZD Hrastnik novemu direktorju zavod predaja v dobri kondiciji

Hrastnik, 11. 3. 2022 – Vodenje Zdravstvenega doma Hrastnik je leta 2019 prevzel direktor Gregor Pajić, z nalogo, da stanje hrastniškega zdravstvenega doma sanira. Zdravstveni dom je bil zaradi slabega preteklega poslovanja namreč v resnih težavah – primanjkovalo je zdravnikov, izvajalo se je le najnujnejše investicije in vzdrževalna dela, skupna bilančna izguba pa je znašala kar četrtino milijona. Tri leta kasneje je stanje sanirano, zavod je finančno in kadrovsko okrepljen ter uspešno sledi razvojnim ciljem. Dosedanji direktor Pajić po uspešni sanaciji tako vajeti vodenja zdravstvenega doma v dobri kondiciji predaja novemu direktorju.

Le tri leta po prevzemu vodenja je hrastniški zdravstveni dom pod vodstvom direktorja Pajića poslovno leto 2021 zaključil s skoraj 150 tisoč evri presežka prihodkov nad odhodki, v treh zaporednih pozitivnih letih poslovanja pa pokril še skupno bilančno izgubo preteklih let v že omenjeni višini 250 tisoč evrov, ob tem pa ustvaril še presežek prihodkov nad odhodki v višini dobrih 9 tisoč evrov. V leto 2022 je tako Zdravstveni dom Hrastnik pod vodstvom Pajića vstopil saniran, poslovno stabilen in brez likvidnostnih težav.

Poleg finančne sanacije je bilo v zadnjih treh letih opravljeno tudi večje število investicij in vzdrževalnih del, velik je bil tudi vložek v informacijski sistem, ki je za poslovanje Zdravstvenega doma Hrastnik nujno potreben.

Večje investicije

V zavodu se je v zadnjih treh letih na novo uredilo informacijsko sobo, prostor za čistilke, sejno sobo, dodatne pisarne, uredila se je zobna ambulanta v hrastniški osnovni šoli ter na Dolu pri Hrastniku, kupil se je ultrazvok za ginekologijo ter aparati za delo fizioterapije in laboratorija, prenovili so se prostori fizioterapije in del prostorov ter toaletni prostori v laboratoriju, hodniki v delu zobozdravstva, zamenjale so se dotrajane vodovodne cevi, kupilo se je tudi novo nujno reševalno vozilo, že naročen pa je tudi avto za opravljanje dializnih in sanitetnih prevozov.

Z investicijo Občine Hrastnik se je uredila tudi ambulanta na Dolu, kjer se je zamenjalo celotno stavbno pohištvo in delno uredilo strop.  

Kadrovsko področje

Na kadrovskem področju je zdravstveni dom v zadnjih treh letih v treh ambulantah pridobil skupaj štiri zdravnike družinske medicine, v le zadnjem obdobju pa še: pediatrinjo za delo šolske preventive, zdravnico iz Črne Gore za delo v ambulanti družinske medicine, zdravnico družinske medicine za skrajšani delovni čas za delo v Domu starejših Hrastnik (od 1. marca 2022 dalje), specialistko medicinske biokemije, specialistko ginekologije (z delom prične v mesecu maju 2022), specializantki ginekologije, bodočo specializantko medicine dela, prometa in športa, dve odlični patronažni sestri za nadomeščanje porodniškega dopusta … Zdravstveni dom se sicer kot vsi zdravstveni domovi v državi  še vedno sooča s problemom pomanjkanja zdravnikov družinske medicine, a gre za širšo problematiko na ravni države.

Drugi projekti

Zdravstveni dom je uspešno pridobil tudi evropska sredstva za projekt »Skupaj za varno jutri«, uspešen pa je bil tudi v konzorciju pri projektu Podpora in izobraževanje svojcev in bolnikov s Parkinsonovo boleznijo na osnovi demence, uspešno je uvedel in vzdrževal standard kakovosti ISO 9001. Vsa leta je uspešno izvajal ekološko prostovoljno humanitarno akcijo »Manj svečk za manj grobov«.

S 1. marcem se dosedanji direktor Pajić podaja na novo poslovno pot, zato je vodenje Zdravstvenega doma Hrastnik kot vršilec dolžnosti prevzel zdravnik Muamer Mušić, dr. med. spec. druž. med., in sicer do potrditve novega direktorja. Razpis za zasedbo delovnega mesta je bil objavljen z današnjim dnem (bit.ly/3pWh78E).

Dosedanjemu direktorju Gregorju Pajiću se Občina Hrastnik iskreno zahvaljuje za vodenje zdravstvenega doma v izjemno težkih razmerah, za izjemne rezultate poslovanja zadnjih treh let in njegovo osebno angažiranost obdržati in povečati zdravstveno varstvo občank in občanov Hrastnika ter mu želi veliko uspeha na novi karierni poti.

Oglas

Popularno