torek, 16 julija, 2024
HomePredstavljenoDolgotrajna oskrba starejših občank in občanov

Dolgotrajna oskrba starejših občank in občanov

Tudi občina Trbovlje spada med tista mesta, kjer delež starejših prebivalcev narašča iz leta v leto, saj v Trbovljah trenutno živi nekaj tisoč oseb, ki spadajo med starejšo populacijo nad 65 let. Staranje prebivalstva in naraščajoči delež starejše populacije tako od celotne družbe, kot tudi od lokalne skupnosti zahteva nove aktivnosti in času primerne rešitve. Da bi se lahko z januarjem 2024, ko naj bi zaživel Zakon o dolgotrajni oskrbi, takšne nove aktivnosti in rešitve začele zares izvajati tudi v praksi, lokalna skupnost potrebuje relevantne podatke o dejanskih potrebah oseb, potrebnih pomoči.

Da bodo potrebe starejših oseb sploh prepoznane, evidentirane in tudi ovrednotene, ter da bodo lahko pravočasno načrtovane tudi ustrezne aktivnosti v povezavi s tem, bo Občina Trbovlje od 9. do 20. oktobra 2023 izvajala anketo med starejšimi občankami in občani  na celotnem območju občine in ne le v strnjenih naseljih v centru mesta.

Anketa, ki jo bo izvajalo 50 dijakov Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje in Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, bo izvedena na vzorcu približno 300 anketirank/cev. V fazi priprave ankete sta sodelovala tudi Zasavska ljudska univerza, ki ima dolgoletne izkušnje z vseživljenjskim izobraževanjem starejših ter Društvo upokojencev Trbovlje. Zajela bo populacijo občank in občanov, starejših od 65 let dalje, in poleg starosti upoštevala tudi spol osebe in proporcionalno tudi območja, kjer te osebe živijo.

Z anketo zbrani podatki bodo Občini Trbovlje omogočili vsaj srednjeročno načrtovanje aktivnosti, ki bodo v čim večji meri zadovoljevale potrebe tovrstne populacije. Kot lokalna skupnost si bomo prizadevali, da bi starejši občani čim dlje in čim bolj aktivno preživljali svojo jesen življenja tako, kot si želijo oni sami. Spekter in nabor možnosti je širok in pisan, glede na zbrane podatke pa bo občina lahko ocenila katera področja si glede na interese posameznikov zaslužijo prioritetno obravnavo in s tem uvajanje novih programov pomoči starejšim občankam in občanom.

Dolgotrajna oskrba ranljivih skupin oseb, med katere spadajo tudi starejše osebe, je področje, ki se mu je glede na demografske podatke in obstoječo socialno politiko do sedaj namenjalo vse premalo pozornosti. Glede na pridobljene informacije želimo, skladno z našo pristojnostjo, področje dolgotrajne oskrbe na lokalni ravni urediti na način, da le-to ne bo več prepuščeno samo sebi oziroma posamezniku in njegovi družini. Poiskati je treba dolgoročne rešitve, ki bodo starejšim občankam in občanom izboljšale kvaliteto življenja.

Oglas

Popularno