nedelja, 14 julija, 2024
HomePredstavljenoIzjava za javnost v zvezi s pluženjem v Trbovljah

Izjava za javnost v zvezi s pluženjem v Trbovljah

Zaradi obilice sneženja v zadnjem tednu prihaja do slabe volje občank in občanov, še posebej tistih, ki živijo izven mesta. V zvezi s tem želimo podati nekaj informacij in obenem obvestiti, da delamo vse, kar je v naši moči, da bi bila situacija čim prej vzdržna za vse občane.

Organizacija in izvajanje zimske službe na območju občine ureja Odlok o ureditvi zimske službe v občini Trbovlje. Odlok med drugim tudi določa obveznosti, ki jih imajo pri upravljanju zimske službe upravni organi, krajevne skupnosti in izvajalci zimske službe. Komunala Trbovlje je pristojna za pluženje lokalnih cest, medtem ko za vzdrževanje javnih poti izven mesta izvajalca oziroma koncesionarja izberejo in organizirajo krajevne skupnosti same. Izvedbeni program zimske službe 2022/2023 ter pogodbe z vsemi zbranimi izvajalci so bile podpisane v prvi polovici novembra 2022 in bodo veljale do 15. marca 2023. Za prihodnjo sezono 2023/2024 bomo zagotoviti boljše pogoje za izvajalce zimske službe in več le-teh in tako skrajšali odzivni čas. Ker pa želimo situacijo čim prej urediti, bo danes na temo zimske službe sklican sestanek z vsemi deležniki, kjer bo pogovor potekal v smeri možnih optimizacij zimske službe.

Ob tem velja omeniti Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, ki je sprejet na ravni države in določa prednostne razrede vzdrževanih cest in drugih prometnih površin v zimskih razmerah. Za lokalne ceste pravilnik dovoljuje ob sneženju možne krajše zastoje, ob močnem sneženju pa zastoje do enega dne. Za javne poti pa ob sneženju pravilnik dovoljuje možne zastoje do enega dne, ob močnem sneženju pa večdnevne zastoje. V zadnjih dneh je v hribovitih predelih občine prihajalo do močnega sneženja. Kljub razmeram so se izvajalci zimske službe trudili zagotavljati prevoznost, določeno s pravilnikom.  Zavedati pa se je treba, da večja kot je oddaljenost od centra mesta, težje je zagotavljati prevoznost cest, zato je takšnih razmerah potrebne nekoliko več potrpežljivosti.  

Občanom se zahvaljujemo za strpnost.

Oglas

Popularno