nedelja, 14 julija, 2024
HomeLitijaNogometni klub Litija po oktobrski skupščini z ambicioznimi cilji

Nogometni klub Litija po oktobrski skupščini z ambicioznimi cilji

V četrtek, 19.10.2023 je Nogometni klub Litija imel redno skupščino, kjer je skladno z dnevnim redom izvedel tudi volitve. V UO NK Litija so bili izvoljeni: Gregor Zavrl, predsednik, Boštjan Omahen, podpredsednik in člani Dejan Poglajen, Velimir Čosić in Damjan Bendra. UO se je že čez en teden sestal na prvi seji in imenoval Geo Hribar za sekretarko kluba in Roka Cirarja za vodjo mladinskega pogona. Od tega obvestila dalje se starši in igralci za splošna vprašanja obračate na Geo Hribar (031 600 371) in za vprašanja povezana s treniranjem na Roka Cirarja (041 709 788) ali na klubski mail: nogometniklublitija@gmail.com .

Tudi člani UO so že prevzeli konkretne zadolžitve in sicer, kot so se že zavezali na skupščini, da je plan vsako leto zagotoviti čim več sponzorskih sredstev in v sodelovanju z občino pripraviti vse potrebno za dodatne površine za izvajanje trenažnega procesa in spraviti glavno igrišče v normalno stanje za treniranje. Tu je še ureditev tega območja s panelno ograjo, pridobitev dodatnih parkirnih mest in ureditev razsvetljave na glavnem igrišču. Prav tako tudi do marca 2024 poenotenje opreme za tekme pri vseh selekcijah. Tu je še aktiven pristop k povratku članske ekipe, katera je bila pred sezono odjavljena zaradi vsem poznanih razlogov in pridobitev dveh novih trenerjev z ustrezno izobrazbo ter izkušnjami. Zato se NK Litija ni odzval na članek v glasilu občan, ker je prioriteta dober mladinski pogon in zgraditi zdrave temelje za naprej, da bo nova članska ekipa ponos najmlajšim.Na tem mestu naj omenimo, da je klub v zadnjem času pridobil nekaj pomembnih sponzorjev in, da so že v tem trenutku glavni sponzorji v klubu: OMAHEN-TRANSPORT d.o.o., LUMENIA d.o.o., GRAMAX d.o.o., PREDILNICA LITIJA d.o.o., GZ TOP d.o.o., BENDRA MONT d.o.o., TRGOGRAD d.o.o., SOGEFI FILTRATION d.o.o. UO NK Litija bo nadaljeval s tem trendom, saj je želja, da je sponzorjev čim več, da se zagotovi čim boljše pogoje za delo z vadečimi.UO NK Litija si je zadal, da v 4 letih postane Litija nogometno regijsko središče z dobro infrastrukturo in mladinsko šolo. Trenutno mladinsko nogometno šolo obiskuje 156 otrok in ta številka narašča iz dneva v dan, zato verjamemo, da smo že v tem trenutku verjetno najštevilčnejše športno društvo v občini.Naj se ob tej priložnosti zahvalimo vsem podpornikom in staršem, ker brez vas, ne bi mogli slediti tej poti. Verjamemo, da bo še tu in tam kdaj slaba volja, ker bomo določene zadeve premikali na bolje z edino željo – da se Litija vrne na slovenski nogometni zemljevid, kar ji na njeno zgodovino pripada.In še za konec vabilo za vse ostale – vabljeni na treninge in tekme selekcij NK Litija, ker s skupnimi močmi bomo hitreje sledili zastavljenim ciljem.

V Litiji, 31.10.2023 Predsednik NK LITIJA: Gregor Zavrl l.r.

Oglas

Popularno