nedelja, 14 julija, 2024
HomeHrastnikObčina Hrastnik pristopila k projektu za mobilnost občanov

Občina Hrastnik pristopila k projektu za mobilnost občanov

Hrastnik, 9. september 2022 – Župan občine Hrastnik Marko Funkl in direktor Geodetskega inštituta Slovenije Milan Brajnik sta danes podpisala dogovor o sodelovanju pri projektu Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Gre za večletni projekt, ki ga ob finančni podpori Ministrstva RS za infrastrukturo vodi Geodetski inštitut Slovenije. Glavni cilj projekta je izboljšati mobilnost slepih in slabovidnih, gibalno oviranih, starejših in šolajočih otrok, ki se uvrščajo med bolj ranljive udeležence v prometu. Projekt bo omogočil dvig kakovosti življenja in mobilnosti ranljivih oseb, da se jim zagotovi enakovredno dostopnost in varno gibanje v prometu, kot tudi večjo integracijo invalidov v družbo.

V svojem domačem okolju bi vsi morali imeti možnost neodvisnega in varnega gibanja. Za dosego tega cilja pa je potrebno prilagoditi fizično urbano okolje – odstraniti nevarne točke in urediti dostop do javnih objektov, potniškega prometa in drugih javnih površin. Pomembno je tudi zagotavljanje vseh informacij v povezavi z mobilnostjo preko spleta in ostalih medijev ter uvajanje novih tehnoloških in pametnih rešitev, kar je ena od ključnih vsebin pri razvoju pametnih mest.

»Eden glavnih rezultatov projekta bo vzpostavljen javni pregledovalnik oziroma državni zemljevid multimodalne mobilnosti. S pomočjo Geografskega informacijskega sistema se bo vzpostavil zemljevid točk v prostoru (javne stavbe, postajališča, toaletni prostori, parkirišča) in tudi njihova opremljenost s pločniki in ovirami. Projekt bo omogočil celovito, redno vzdrževano in brezplačno uporabo podatkov za mobilnost ranljivih oseb na državni ravni,« o projektu povedo na Geodetskem inštitutu Slovenije.

Prvi korak v projektu bo zajem podatkov na terenu, ki ga bodo izvedli strokovnjaki inštituta. Zbrani podatki s terena bodo obdelani in prikazani v pregledovalniku podatkov Dostopnost prostora, kjer bodo na enem mestu enotno prikazani podatki o fizični dostopnosti urbanih prostorov v vseh sodelujočih občinah. Projekt bo v občini Hrastnik usmerjen v ciljno skupino gibalno oviranih, ključni cilj projekta pa bo omogočiti dvig kakovosti življenja oseb z različnimi oviranostmi, kakor tudi omogočiti dvig znanja in zavedanja, da v našem okolju živijo različne ranljive skupine.

»Naš odnos do drugih, še posebej do ranljivejših skupin, je tisti, ki nam največ pove o tem, v kakšni skupnosti živimo. Občina Hrastnik tako tudi v tem letu nadaljuje z izvajanjem dejavnosti in ukrepov, ki prispevajo k večji kvaliteti osebnega življenja invalidov in njihovih družin – del tega smo urejali vzporedno z urejanjem varnih poti za šolarje –, pomemben del teh prizadevanj je tudi podpis dogovora. Pridobljeni podatki nam bodo predstavljali izhodišče oziroma osnovo, na kateri bo hrastniška občina skupaj s Svetom za invalide osnovala nadaljnje ukrepe za izboljšanje dostopnosti obstoječe infrastrukture in s tem, upamo, izboljšala kakovost bivanja občank in občanov. Seveda bodo vsi koraki usklajeni tudi s predstavniki invalidskih društev, saj je nujno, da so tisti, katerim bodo tovrstne rešitve namenjene, aktivno vključeni v celoten proces,« je od podpisu pogodbe dejal župan občine Hrastnik Marko Funkl. Podpis dogovora je pozdravila tudi predsednica hrastniškega sveta za invalide Vojka Šergan: »Podpis dogovora predstavlja pomemben korak v prizadevanjih Sveta za invalide in občine, da bi Hrastnik v vseh pogledih bil zgleden primer mesta po meri invalidov in tudi drugih ranljivih skupin. Le s tovrstnimi prizadevanji bomo namreč vsi imeli enake možnosti pri udejstvovanju v lokalni skupnosti, kar je pravica vsakega izmed nas.«

Oglas

Popularno