ponedeljek, 15 julija, 2024
HomePredstavljenoObjavljen javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom

Objavljen javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom

Občina Trbovlje je objavila javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za zaključna dela za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Občina želi z nagrajevanjem zaključnih del spodbujati študente, da pri svojih zaključnih delih vključijo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, geografsko ali kako drugače povezane s Trbovljami.

Upravičenci do nagrade so diplomanti prve, druge ali tretje stopnje študijskih programov, če komisija presodi, da ima njihovo zaključno delo, ali uporabno vrednost za izvajanje nalog iz pristojnosti Občine Trbovlje, ima uporabno vrednost pri spodbujanju razvoja kmetijstva, podjetništva oziroma drugih gospodarskih in družbenih dejavnosti občine oziroma zaključno delo predstavlja prispevek k ohranjanju kulturnozgodovinske dediščine, k oblikovanju ali ohranjanju okolja ali h kvaliteti bivanja v občini.

Diplomanti prve stopnje prejmejo 400 €, druge stopnje 500 € in tretje stopnje 600 € (bruto) nagrade za zaključna dela. Javni razpis je objavljen do 31. marca 2021, vsa razpisna dokumentacija pa je dostopna na spletni strani Občine Trbovlje, na povezavi: https://www.trbovlje.si/objava/339342. Kandidati prijave na javni razpis pošljejo po pošti, najkasneje do 31. marca 2021, in sicer v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – prijava na JR za zaključna dela 2020«.

Oglas

Popularno